ENERGETIKArs.com Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj - CAPITAL.BA

Vlada RS prihvatila strategiju upravljanja dugom do 2020. godine

Objavljeno u ENERGETIKA

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske prihvatila je na današnjoj sjednici Strategiju upravljanja dugom Srpske za period od 2017. do 2020. godine.

Glavni cilj upravljanja dugom Republike Srpske je obezbjeđenje finansijskih sredstava za finansiranje odobrenih investicionih projekata, refinansiranje posmatranog duga i izvršenje budžeta Republike, uz minimalne troškove i rizike, a imajući u vidu stepen razvijenosti ekonomije i domaćeg tržišta hartija od vrijednosti, kao i zakonom zadata ograničenja zaduživanja.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću saopšteno je da se od četiri predložene strategije koje su bile predmet razmatranja Vlada opredijelila za strategiju diverzifikacije izvora finansiranja i instrumenata kao preferiranu, koju će implementirati u narednom srednjoročnom periodu.

Radi ostvarivanja glavnog cilja upravljanja dugom, Strategijom upravljanja dugom definisani ciljevi zaduživanja su: obezbijediti mogućnosti kontinuiranog zaduživanja na domaćem finansijskom tržištu i istražiti mogućnosti zaduživanja na inostranom finansijskom tržištu, uz prihvatljive uslove, te minimizirati troškove, uz prihvatljiv nivo rizika, imajući u vidu razvoj domaćeg tržišta hartija od vrijednosti.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period od 1. januara do 31. marta ove godine.

Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u prvom kvartalu 2017. godine ostvareni su u iznosu od 591,4 miliona KM, te je ostvarenje 103 odsto jer je finansijski plan bio 574 miliona KM.

Ukupni konsolidovani rashodi i izdaci u periodu od 1. januara do 31. marta ove godine iznosili su 720,2 miliona KM, a ino-dug je u prvom kvartalu ove godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 59,2 miliona KM.

U saopštenju se dodaje da je nastavljena kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 102,8 miliona KM. Srna

Ključne riječi:  , , , , ,

Komentari |


Komentari (0)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

(obavezno)

Pravila komentarisanja

Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje, ali sve u granicma pristojnosti, svi bezobrazni i uvredljivi komentari se brišu. Molim da ne dodajete svoje web stranice u sam komentar. Koristite svoje lično ime ili inicijale kako bismo vas bolje upoznali. Vaš prvi komentar biće ručno odobren kako bi spriječili spam, a nakon toga slobodno možete učestvovati. Hvala vam na komentarisanju!

A- A A+