Capital.ba

Impressum-Kontakt

CAPITAL.ba

REDAKCIJA:

Grčka 14
Banja Luka  78 000, BiH

tel. + 387 51 927 870
tel/fax +387  51 962 946

e-mail:
info@capital.ba
redakcija@capital.ba

glavni i odgovorni urednik:

Siniša Vukelić
+387  65 515 532

info@capital.ba

Novinari:

Marina Čigoja
+387 66 806 419
cigojam@capital.ba

Svjetlana Šurlan

+ 387 65 593 516

svjetlanasurlan@capital.ba

Dejan Tovilović

+387 65 341 472

dejan@capital.ba

Dragana Eremija
+387 65 435 443