ENERGETIKArs.com Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj - CAPITAL.BA

Usvojeni prioriteti ekonomske politike za 2012. godinu

Objavljeno u OSTALO

PODGORICA, Crnogorska Vlada usvojila je danas Strateške prioritete ekonomske politike Crne Gore za 2012. godinu, a osnovni cilj ove politike je dinamiziranje privrednog rasta i jačanje konkurentnosti, kao uslova za dostizanje većeg životnog standarda građana.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2011. godinu.

Agrobudžet iznosi 15.536.000 evra, a finansira se iz opštih prihoda budžeta, kao i 5.586.000 evra iz donacija i kredita Svjetske banke namijenjenog za projekat “Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore”.

U sklopu mjera za uklanjanja potencijalnih barijera za razvoj biznisa, Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, prema kojem je sa 30 na 20 dana smanjen rok za donošenje odluke o zahjtevu za odobravanje privremenog boravka stranaca.

Ovim dokumentom predviđena je mogućnost izdavanja lične karte stranim državljanima sa odobrenim privremenim boravkom u Crnoj Gori, dok je starosna granica za sticanje prava na posjedovanje lične karte za stranca spuštena sa 16 na 14 godina života.

Primjena ovih odredaba olakšaće poslodavcima angažovanja strane radne snage nedostajućeg profila na domaćem tržištu rada, što će proizvesti pozitivan efekat na cjelokupni poslovni ambijent u Crnoj Gori, konstatovano je na sjednici.

Vlada je, između ostalog, utvrdila i Prijedlog zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, kojim su predviđene mjere za prevenciju i sprečavanje zloupotrebe droga, mjere za pružanje stručne pomoći zavisnicima, koje obuhvataju liječenje, rehabilitaciju i resocijalizaciju, kao i opsežne mjere za suzbijanje svih oblika povezanog kriminaliteta.

Komentari |


Komentari (0)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

(obavezno)

Pravila komentarisanja

Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje, ali sve u granicma pristojnosti, svi bezobrazni i uvredljivi komentari se brišu. Molim da ne dodajete svoje web stranice u sam komentar. Koristite svoje lično ime ili inicijale kako bismo vas bolje upoznali. Vaš prvi komentar biće ručno odobren kako bi spriječili spam, a nakon toga slobodno možete učestvovati. Hvala vam na komentarisanju!

A- A A+