Capital.ba

Vlada RS se aneksima obavezala na brojne ustupke kompaniji „Comsar“

18.02.2016. / 8:00

Vlada potpisala da će odugovlačiti sa primjenom EU propisa
– Vlada preuzela obaveze koje nisu u njenoj nadležnosti
– Koncesionar stiče pravo vlasništva
– Koncesionar nije odgovoran za štetu režimu voda, prirodnu okolinu…
– Đokić pristao na ono što je čak i Željko Kovačević odbio

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za zaključivanje tri aneksa ugovora sa kompanijom „Comsar Energy“ kojima je RS preuzela na sebe niz obaveza. Između ostalog i one koje nisu u njenoj nadležnosti, a istovremeno je koncesionaru dala brojne pogodnosti. Posebno je zanimljiv član aneksa kojim je precizirano da će Srpska „do poslednjeg dana“ odugovlačiti sa primjenom evropskih propisa koji bi mogli da nanesu štetu koncesionaru, kao i odobrenje da se upiše pravo vlasništva i svojine nad nepokretnostima, ekskluzivno otkriva poslovni portal CAPITAL.ba

Vlada RS je na sjednici održanoj 28. januara ove godine dala saglasnost na Aneks ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje TE „Ugljevik 3“ i Aneks II ugovora o koncesiji za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“ sa preduzećem „Comsar Energy RS“ i saglasnost na Aneks ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje HE „Mrsovo“ na rijeci Lim.

Sve ove koncesije date su ruskom milijarderu i vlasniku „Comsar Energy Limited“ Rašidu Serdarovu.

Srpska će odugovlačiti sa primjenom EU propisa

Osim produženja rokova izgradnje Vlada RS se ovim aneksima obavezala i da neće mijenjati važeće propise u RS i BiH na štetu koncesionara. Posebno je značajno to što je RS na sebe preuzela i neke obaveze koje nisu u njenoj nadležnosti, već su u nadležnosti BiH.Odgadjanje propisa EU

Tako je aneksima predviđeno da koncesionar može raskinuti ugovor ukoliko RS, kao „koncedent, više od dva mjeseca kasni sa omogućavanjem izdavanja dozvola, licenci, odobrenja, saglasnosti ili drugog akta, kako je predviđeno ugovorom o koncesiji, uključujući i u pogledu sprovođenja carinskih radnji za robu, materijale i opremu potrebnu u vezi sa koncesijom koja se u RS uvozi od strane ili u ime koncesionara“.

Međutim, Vlada RS je otišla i korak dalje, pa se obavezala da će odugovlačiti i sa sprovođenjem evropskih propisa ukoliko bi oni mogli da imaju štetne posljedice po koncesionara.

„Promjene propisa RS, odnosno BiH, koje su sprovedene u cilju pridruživanja Evropskoj uniji ili su zasnovane na sporazumima, regulacijama, direktivama i drugim propisima EU, postojećim i budućim, neće se smatrati štetnom promjenom propisa po koncesionara samo pod uslovom da koncedent bude činio najbolje napore da umanji uticaj takvih promjena na koncesionara, te ukoliko bude odlagao primjenu propisa EU do najkasnijeg mogućeg datuma i prilagođavao njihovu sadržinu na način da što manje utiče na koncesionara, u mjeri u kojoj ti propisi to dozvoljavaju“, precizira se aneksima koji su u posjedu portala CAPITAL.

 Comsar nije odgovoran za štetu režimu voda i okolini

Aneksom za TE „Ugljevik“ predviđeno je produženje roka izgradnje TE „Ugljevik 3“. Ugovorom je poredviđeno da se izgradnja odvija u tri faze u trajanju od po godinu dana, dok su aneksom prve dvije faze produžene za po šest mjeseci, a treća za godinu dana.Odgadjanje propisa EU

Vlada je ispred Republike Srpske ovim aneksom „Comsaru“ dala i garanciju da njegovo koncesiono pravo neće biti ograničavano ili ometano za vrijeme trajanja koncesije bilo kakvim radnjama, pravima ili zahtjevima lica ili organa u vezi sa nepokretnostima na kojima se nalazi TE i pristupni putevi. Prethodno je ugovorom umjesto „garancije“ bilo predviđeno da RS preduzme „razumno očekivane napore da koncesionarova prava ne budu ograničavana“.

Takođe, u članu 11. dodat je novi stav prema kojem „koncesionar nije odgovoran da preduzme bilo koje mjere u cilju otklanjanja uzroka niti je odgovoran za nastanak bilo koje štete za treća lica, režim voda i prirodnu okolinu, koja nastane kao rezultat bilo kojih radnji bilo kojih lica iz perioda prije dana zaključenja ovog ugovora“.

Aneksom ugovora za TE „Ugljevik 3“ koncesionar je oslobođen i plaćanja eventualne štete po tužbama koju bi zbog neispunjavanja njegovih obaveza imala treća lica nakon prestanka ugovora. Aneksom je u članu 13. brisan stav 3. kojim je bilo propisano da „obaveze naknade štete iz ovog člana ostaju na snazi i nakon prestanka ugovora, ukoliko su tužbe podnesene u skladu sa pravilima obligacionog prava, odnosno ako nije nastupila njihova zastarjelost“.

Aneks Rudnik: Koncesionar stiče pravo vlasništva

aneksOvim aneksom je predviđeno da će koncedent (RS) pružiti pomoć koncesionaru da upiše svoje vlasništvo i druga eventualna prava nad nepokretnostima koje se nalaze u okviru eksploatacionog polja „Ugljevik Istok 2“ u relevantni javni registar.

Koncedent (RS) je saglasan i dozvoljava koncesionaru da upiše svoje pravo iz ugovora o koncesiji, pravo vlasništva, pravo građenja (ukoliko je primjenjivo), pravo korišćenja nepokretnosti i ostala stečena prava, kao i pravo svojine nad rudarskim i drugim objektima i opremi (ukoliko je primjenjivo), u relevantni javni registar na osnovu ove odredbe, bez ikakve naknadne saglasnosti ili prisustva koncedenta“, navodi se u jednom od članova aneksa.

Skoro identični članovi su sadržani i u aneksima ugovora za TE “Ugljevik 3” i za HE „Mrsovo“.

I ovdje je RS dala garanciju da koncesionarovo pravo neće biti ograničavano za vrijeme trajanja koncesije.

RS se obavezala i da preko svih nadležnih organa RS, BiH i lokalne samouprave omogući koncesionaru nesmetano pribavljanje svih dozvola, licenci, odobrenja i saglasnosti potrebnih za izgradnju i upotrebu objekta, eksploataciju i korišćenj uglja, u najkraćim rokovima.

Aneks za HE „Mrsovo“

Aneksom ugovora sa kompanijom “Comsar Energy Hidro“ Vlada RS se obavezala da će utvrditi opšti interes za eksproprijaciju nepokretnosti i svih prava na nepokretnostima predviđenih u svrhu izradnje HE i prilaznih puteva i da će preko nadležnih organa sprovesti postupak eksproprijacije u korist koncesionara te da će, ukoliko to koncesionar bude zahtijevao, predati mu eksproprisane nepokretnosti i prije pravosnažnosti odluke o naknadi za tu nepokretnost.

Precizirano je i da isključiva prava i ovlašćenja u vezi sa koncesijom ima koncesionar ukoliko ugovorom nije izričito drugačije propisano.

Aneksom je predviđeno i da koncesionar može raskinuti ugovor ukoliko RS kao koncedent više od dva mjeseca kasni sa omogućavanjem izdavanja dozvola, licenci, odobrenja, saglasnosti ili drugog akta kako je predviđeno ugovorm o koncesiji, a uključujući i u pogledu sprovođenja carinskih radnji za robu, materijale i opremu potrebnu u vezi sa koncesijom koja se u RS uvozi od strane ili u ime koncesionara, iako su carine u nadležnosti BiH, a ne RS. Takođe, koncesionar može raskinuti i ugovor ukoliko RS bude više od dva mjeseca kasnila sa utvrđivanjem opšteg interesa u vezi sa postupkom eksproprijacije kako je predviđeno članom 7. Koncesionog ugovora.

Đurica ukazao na posljedice, pa dao saglasnost

Djurica KomisijaKomisija za koncesije RS ukazala je na niz nepreciznosti i neusaglašenosti u prijedlogu aneksa ovih ugovora, a koje se odnose na „obim izmjena ugovora, izmjene tehničkih karakteristika, pojačanu odogovornost RS kao koncedenta, predviđene uslove za jednostrani raskid ugovora od strane koncesionara uz nadoknadu štete i troškova, upisa vlasništva i ostalih stečenih prava“.

U sva tri rješenja Komisije koje potpisuje direktor Radenko Đurica ukazuje se i na potrebu preciziranja termina „štetne promjene propisa“ i nenadležnosti RS, posebno u oblasti carina i s tim u vezi prijedlog u aneksu odlaganja primjene propisa EU.

Međutim i pored svih ovih primjedbi, Komisija je, kako se navodi u rješenju, „nakon razmatranja dostavljene dokumentacije i stavova resornog Ministarstva, te datih sugestija dala saglasnost na ovaj anekse“.

 

Đokić ćuti

Portal CAPITAL je pisanim putem zatražio objašnjenja ministra industrije, energetike i rudarstva Petra Đokića, ali su iz Ministarstva odgovorili da ne mogu ništa komentarisati, jer još nisu dobili zapisnik sa sjednice Vlade održane 28. januara.

Sva tri aneksa pripremio je upravo ministar Đokić i predložio Vladi da ih usvoji.

Zanimljivo je i to da je njegov prethodnik Željko Kovačević još 2013. godine odbio zahtjev Comsara za izmjenu Ugovora o koncesiji. U obrazloženju, koje je u našem posjedu, Kovačević navodi nekoliko razloga zašto to nije moguće, osvrćući se na zahtjev za upis prava vlasništva koje su ministar Đokić i Vlada RS sada odobrili.

U Prijedlogu rješenja o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za izgradnju TE „Ugljevik 3“ iz 2013. godine navedeno je da je koncesionar insistirao, između ostalog, da se formuliše obaveza koncedenta (RS) da eksproprisane nepokretnosti prenese koncesionaru radi izvođenja radova i izgradnje TE.

Z KovacevicTadašnji ministar Kovačević je naveo da je „ovakva formulacija neprecizna i da može podrazumijevati, kroz tumačenje prenos prava vlasništva svojine, a po važećim propisima u konkretnom slučaju da je koncedent obavezan da ustupi koncesionaru pravo korišćenja na navedenim nepokretnostima“.

Takođe, koncesionar je tada zahtijevao i apsolutne garancije RS da se propisi neće promijeniti na njihovu štetu, što Ministarstvo nije prihvatilo i predložilo je da se, u slučaju promjene propisa nakon zaključenja ugovora kojima se pogoršava položaj koncesionara ili koncedenta, ugovor može izmijeniti, u obimu koji je neophodan da se oni dovedu u položaj u kome su bili u momentu zaključenja ugovora, ali to nije prihvaćeno.

 

Aneks usvojen, potpis uskoro

S obzirom da su aneksi dobili sve potrebna odobrenja od Ministarstva i Komisije za koncesije, te usvojeni na sjednici Vlade RS, očekuje se da će narednih biti potpisani i stupiti na snagu.

Ministar Đokić u obrazloženju za Vladu navodi da je koncesionar do sada izvršio najveći dio ugovornih aktivnosti u pripremnoj fazi projekta izgradnje TE „Ugljevik 3“, te da je u taj projekat, koji podrazmijeva izgradnju blokovske termoelektrane sastavljene od dva odvojena bloka i projekat otvaranja rudnika na ležištima „Ugljevik Istok 2“ i „Delići i Peljave – Tobut“ do sada investirano više od 70 miliona KM.

I u obrazloženju za aneks ugovora za hidroelektranu navodi se da je koncesionar do sada izvršio najveći dio ugovorenih aktivnosti u pripremnoj fazi realizacije projekta, te da su započeti i radovi iz prve i druge faze projekta. Takođe se navodi da je koncesionar do sada uložio značajna sredstva u ovaj projekat i da je Ministarstvo pripremilo Prijedlog aneksa ugovora o koncesiji.

 

CAPITAL: S. Vukelić, M. Čigoja

Share Tweet Preporuči

  Tagovi:

  Povezane vijesti

  Komentari

  Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:
  Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu [email protected]

  Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!

  Komentari na članak: Vlada RS se aneksima obavezala na brojne ustupke kompaniji „Comsar“

  1. On

   Oktobar je blizu braćo Srbi. Pazite za koga glasate ovaj put. Mislim da je krajnje vreme da se lopovima i primitivcima stane u kraj.

  2. Banjalučanin

   Marko Kraljević je cijedio vodu iz suve drenovine, ali nema iz čega Mile neće iscijediti milione. Po tom pitanju je moj uzor. Jedino je tuga što živim u zemlji koju on cijedi, a još je veća tuga kako će djeca koja ovdje ostanu živjeti.

  3. Hasna

   Ne cekajte prođu godine pa da reagujete kada za bilo što bude kasno !

  4. Milisav

   Eto vam patriota koji voli svoju drzavu a svi koji su protiv istog ti su izdajice a on svoju ljubav pokazuje svaki boziji dan dok i zadnju kap ne iscjedi.fuj

  5. XX

   Najbolje biti Rektor.
   Vidi para ,vidi biografija.Kondić,Popović a zatim profesori Mikerević ,Ivanić Špirić.A nikom ni kriv ni dužan.To što nam je visoko školstvo palo na najniži mogući nivo i nije njihova briga ,jer to i jeste poluga globalističke strategije porobljavanja zemlje.A Đokiću i Šaroviću nije upala sjekira u med imenovanjem na te funkcije.

  6. Coms

   Dodik ce se moci pohvaliti da je nanio najvecu stetu RS u njenoj istoriji. Barem ce po tome biti upamcen kao najveci.

  7. Kizo

   Taj Rus Serdarov je samo maska. Pravi koncesionari su domaci politicari u spezi sa medjunarodnim kriminalcima i mafijom koju za RS koordinira Dusko Perovic sef predstavnistva RS u Rusiji. DOKAZANO. Pa gidite da se sve vrti oko njega, Perovica: Birac – Litvanci, Rafinerija nafte, Rudnik olova i cinka Sase kod Srebrenice, TE Stanari, itd. Samo naivni mogu da misle da su to pravi strani investitori

  8. Ana

   Ministar Petar Đokić samo figurira, a ni Dodik nije daleko od toga. U RS sve konce povlače ljudi sa strane. Pože se samo pretpostaviti ko bi to mogao biti. Da nebudemo, narode, naivni. Veliki si ulozi u igri da bi tu neki mali Đokić i neki malo veći Dodik odlučivali o bilo čemu.

  9. Mirce

   Prvo se koncesije u energetskom sektoru dodijele na losije uslove za koncesionare da bi pobijedili na javnom pozivu ili opravdali davanje koncesije na osnovu samoinicijativne ponude. Onda se sve izmijeni u korist koncesionara anekcima ugovora koji se potpisuju daleko od ociju javnosti. Nasi politicari, ministri, itd. umjesto da brane interese drzave (koncedenta) brane interese koncesionara. Razlozi se mogu pretpostaviti ali, mozda jednog dana, i dokazati

  10. Bubanj Potok

   Odkud to da je predsjednik kompanije Comsar Energy u Svajcarskoj Darko Perovic, i ko je uopste on. Ako je u sredistu svih velikih koncesija Dusko Perovic, kako kaze Kizo, onda je jasno zasto je Darko Perovic predjsjednik kompanije koja je vjerovatno i osnovala Comsar Energy u Republici Srpskoj. Zar ovaj Serdarov, kako kazu milijarder, nema nekog svog covjeka od povjerenja da ga stavi na celo kompanije. Bice da je taj Serdarov samo “pozajmio ime”, a da je ime pozajmio i Dusko i Darko Perovic. Ako je tako, ko su onda pravi vlasnici Comsar Energy koja je vlasnik najvecih koncesija u RS. Da ne otkrijemo sutra da konce vuku neki Sarici ili, ne daj Boze, neki nasi istaknuti politicari

  11. fifi

   Dobar je Milo, nosi cipele broj četresosam, masivan, ima ga što se kaže, prava Srbenda i Srbi ga vole.

   • RE FIFI

    …VODI GA KUCI

  12. PUPILO

   stvarno, kakve veze imaju ti Perovići sa tim Serdarevim. Odkud da se oni povlače po registrima firmi Comsara. Vjerovatno, kako reče neko, taj Seradrov bi mogao biti samo paravan za veliko pranje para. Isto ko i Vuk Mamović u TE Stanari. Opraše pare nekih Kineza da niko i ne zna ko su. UŽAS OD DRŽAVE I POLITIČARA

  13. Vučko

   Veliki investitor Sardarov, najavljen od Dodika na velika vrata, nije u stanju da u rokovima realizuje ni jednu koncesiju koju je dobio. Kako to. Da ne kupuje vrijeme kao Mićo Kaldera, Vuk Hamović, Mandžuka Zlatko, Arie Livne, itd., da nadje nekog glupog investitora i proda koncesiju koju opet niko neće realizovati u korumpiranoj državi. Koliko li je takvih investitora Dodik najavio, i šta bi…. PRC MILEVA. NIŠTA. A ja ne mogoh da dobijem koncesiju na mučenik vadim kamen u Tavni. Da prehranim porodicu. Ode i to SNSDovim poslušnicaima.

  14. Micatz

   Nasmijah se slatko kad procitah da je Kovacevic Zeljko odbio da da saglasnost na aneks ugovora o koncesiju Comsar-a. On bi i rodjenu mater prodao samo da neko plati. E sad, ovdje nije bilo IMT-a imal’ mene tu) pa odbio prijedlog za promjenu ugovora. bas se nasmijah. On je sa svojom Sonjicom “odradio” masu koncesija u RS (sve znamo i koje) al’ kad je tu bilo “IMT”. Inace nista od posla. Ne da sonjica, ni koncesiju, ni onu stvarcicu ako nema podmazivanja. Al’ nema veze. Svi su u evidenciji samo cekamo da dodje SUDNJI DAN. U prevodu, da to neko pocne procesuriati

   • Sve istina

    Prijatelju, rado bih te počastio.

  15. bilo koga glasate bice isto…glasajte za EU i dobice po porstima