Capital.ba

SRBIJA ISPITUJE MOGUĆE ZLOUPOTREBE KARTELA

02.09.2007. / 11:44

BEOGRAD, Ministar finansija Srbije Mirko Cvetković pozvao je Komisiju za zaštitu konkurencije da ispita indicije da je povećanje cijena u Srbiji djelimično posljedica zloupotrebe monopolskog položaja i formiranja određenih kartela u privredi i naglasio da je potrebno da Komisija preduzme adekvatne mjere.

Cvetković je za “Večernje novosti” naveo da na poskupljenje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda utiču i neregularni faktori kao što je suša i istakao da će Vlada Srbije imajući u vidu i to a i nesavršenost tržišta sigurno preduzeti mjere kojima će se spriječiti značajniji poremećaji na tržištu.

On je ocijenio da je potpuno izvjesno da se inflacija neće oteti kontroli, ali da je moguće da zbog suše bude za jedan ili dva procenta premaši planirane okvire.

Cvetković je najavio da će budžet za 2008. godinu biti restriktivan i da će odlučnost Vlade da u narednoj godini primjenjuje čvrstu fiskalnu politiku uticati na smanjenje inflatornih očekivanja.

Prema Cvetkovićevim riječima, izvjesno je da ovogodišnji budžet i ukupna fiskalna politika neće ugroziti makroekonomsku stabilnost i napomenuo da je krajem jula budžetski suficit iznosio skoro 48 milijardi dinara /600 miliona evra/

Share Tweet Preporuči