Capital.ba

Kome je Ministarstvo poljoprivrede otpisalo 4,2 miliona KM kredita iz Fonda Partner (SPISAK)

17.12.2014. / 14:03

   – Ministarstvo sudski pokušava naplatiti 8,6 miliona KM, a kao nenaplativo otpisalo 4,2 miliona KM
   – ZZ „Poljokop“ Brčko otpisano 1,6 miliona za nabavku 994 steone junice
   – Način odobravanja kredita upitan – najmanje 15 kredita milionske vrijednosti nije naplaćeno ni u sudskom postupku

stevo mirjanicBANJALUKA, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske predložilo je, a Vlada prihvatila, da se kao nenaplativi, otpišu povoljni krediti iz posebnog “Fonda Partner” u iznosu od 4,2 miliona KM, saznaje poslovni portal CAPITAL.ba.

Iz „Fonda Partner“ su prethodnih godina podijeljeni milioni KM na vrlo upitan način, jer ih Ministarstvo poljoprivrede ni u sudskih postupcima nije uspjelo naplatiti.

Preko “Fonda Partner” Ministarstva poljoprivrede RS, poljoprivrednicima se po povoljnoj kamati od 3,25%, plasiraju sva donacije dobijene od međunarodnih donacija.

Do sada je plasirano 33,6 miliona KM, ali Ministarstvo poljoprivrede je u jednom od svojih izvještaja o poslovanju Fonda Partner, koji je u posjedu portala CAPITAL priznaje da sudski pokušava da naplati 8,6 miliona KM, te istovremeno predlaže Vladi da otpiše kao nenaplativo čak 4.231.083 KM iz 15 kredita i pozajmica datih fizičkim i pravnim licima.

Potraživanja po datim kreditimaNajveći pojedinačni iznos koji je otpisan je za Zemljoradničkoj zadruzi „Poljokop“ Brčko od 1,6 miliona KM, nastao po Ugovora o isporuci 994 steone junice.

Potraživanja koja su predviđena za otpis odnose se na potraživanja čija naplata nije moguća, te ne postoji osnov za dalje iskazivanje istih u bilansu i finansijskim izvještajima Fonda Partner“, navodi se u Izvještaju koji je potpisao ministar poljoprivrede RS Stevo Mirjanić.

Otpisana potraživanja

1. Mladen Jagodić, konačan iznos potraživanja Ministarstva je 25.254,60 KM a nastao je po osnovu Ugovora o robnom kreditu koji je zaključen 21.01.2003. godine po osnovu poljoprivredne mehanizacije iz sredstava (donacije) Vlade Slovenije. Ministarstvo je, zbog neizmirenja obaveza po navedenom ugovoru, 28.12.2006. godine podnijelo tužbu protiv dužnika kod Osnovnog suda u Banja Luci koji je 27.01.2012. godine donio presudu o odbijanju tužbenog zahtjeva Ministarstva , kao neosnovanog.

2. Ribnjak „Bardača“ a.d. Srbac, konačan iznos potraživanja Ministarstva je 54.000,00 KM a nastao je po osnovu Ugovora o kuporodaji koji je zaključen 15.08.2001. godine a po kome je Ministarstvo kao prodavac prodalo Ribnjaku a.d. Bardača kao kupcu 300 t pšenice koju je kupac trebalo da plati do 30.09.2002. godine.Kako kupac nije izvršio svoju obavezu Ministarstvo je 17.11.2006. godine podnijelo tužbu protiv Ribnjaka a.d. Bardača kod Osnovnog suda u Bijeljini koju je isti odbacio kao neurednu 15.07.2008. godine.Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj: 11 71 St 007684 09 St od 17.09.2009. godine otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Ribnjak Bardača a.d. Srbac. Ministarstvo je prijavilo svoja potraživanja koja su i priznata na ispitnom ročištu u punom iznosu od 54.000,00 KM. S obzirom da stečajni dužnik nije raspolagao sa sredstvima iz kojih bi se finansirali troškovi vođenja stečajnog postupak, povjerioci čija su potraživanja priznata trebali su predujmiti sredstva za vođenje stečajnog postupka. Pošto povjerioci nisu predujmili sredstva za vođenje stečajnog postupka 29.07.2011. godine Sud je rješenjem broj: 57 0 St 007684 06 St zaključio stečajni postupak. Na prijedlog stečajnog upravnika nekretnine upisane u ZK UL br.5. KO Dugo polje sa 1/1 dijela i ZK UL. br.1. KO Bardača, sa 1/1 dijela, uručuju se Republici Srpskoj u cjelosti stim da Pravobranilaštvo Republike Srpske nastavi voditi dalje spor sa d.o.o.“Agroimpeks“ Gradiška, koji je u posjedu ovih nekretnina.

3. Žitopromet a.d. Prijedor, konačan iznos potraživanja Ministarstva je 203.548,46 KM a nastao je po osnovu Ugovora o međusobnim odnosima broj: 01-33-897/01 od 23.02.2001. godine za preuzeto mineralno đubrivo iz sredstava (donacije) Vlade Japana.Zbog neizmirenja navedenog duga Ministarstvo je 18.03.2005. godine podnijelo tužbu protiv dužnika kod Osnovnog suda u Bijeljini. Osnovni sud u Bijeljini donio je 30.04.2008. godine presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev Ministarstva. Protiv navedene presude Ministarstvo je u zakonskom roku uložilo žalbu Okružnom sudu u Bijeljini. Okružni sud je svojom presudom od 18.09.2008. godine odbio žalbu i potvrdio prvostepenu presudu. Na istu presudu Ministarstvo je 10.11.2008. godine uložilo reviziju Vrhovnom sudu Republike Srpske. 16.09.2010. godine Vrhovni sud Republike Srpske donio je presudu kojom je odbio reviziju Ministarstva na presudu Okružnog suda u Banja Luci.

4. Žitoprodukt a.d. Banja Luka, konačan iznos potraživanja Ministarstva je 680.253,34 KM a nastao je po osnovu Ugovora o međusobnim odnosima broj: 01-33-897/01 od 23.02.2001. godine za preuzeto mineralno đubrivo iz sredstava (donacije) Vlade Japana.Nad dužnikom je 29.12.2009. godine otvoren stečajni postupak. Na ispitnom, izvještajnom ročištu koje je održano 16.03.2010. godine kod Osnovnog suda u Banja Luci stečajni upravnik je osporio potraživanja Ministarstva u cjelosti, što je potvrdio i stečajni sudija. Ministarstvo je 08.04.2010. godine podnijelo zahtjev Pravobranilaštvu Republike Srpske da u ime Ministarstva nastavi, već ranije započeti, sudski postupak protiv dužnika. Vrhovni sud Republike Srpske je 07.07.2010. godine odbio reviziju Ministarstva na presudu.

5. Žitoprodukt a.d. Bileća, konačan iznos potraživanja Ministarstva je 173.434,99 KM, a nastao je po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj: 01-33-2298-1/02 od 12.04.2002. godine za nabavku osnovne sirovine za rad (pšenice), Ugovora o međusobnim odnosima broj: 01-33-897/01 od 23.02.2001. godine za preuzeto mineralno đubrivo iz sredstava (donacije) Vlade Japana, Ugovora broj: 01-33-4694/00 od 31.10.2000. godine za podijelu vaučera za pšenicu. Nad dužnikom je 28.04.2009. godine otvoren stečajni postupak. Ministarstvo je prijavilo svoja potraživanja za naplatu iz stečajne mase koja su na ispitnom ročištu, održanom 24.06.2009. godine i priznata u punom iznosu. Iz stečajne mase naplaćeno je ukupno 13.093,08 KM. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Trebinju broj: 62 0 St 004276 07 St od 08.04.2013.godine zaključen je stečajni postupak.

6. Mlin „Koran“ Pale, konačan iznos potraživanja Ministarstva je 38.253,60 KM, a nastao je po osnovu Ugovora o međusobnim odnosima broj: 01-33-897/01 od 23.02.2001. godine za preuzeto mineralno đubrivo iz sredstava (donacije) Vlade Japana. Ministarstvo je pokušalo da pokrene sudski spor protiv dužnika ali u tome nije uspjelo jer dužnik ne postoji kao privredni subjekat, ni u jednom registru. U međuvremenu je nastupila zastarjelost , pa se zbog toga predlaže otpis.

7. Hranaprodukt a.d. Šamac, konačan iznos potraživanja Ministarstva je 477.318,47 KM a nastao je po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj: 01-33-1917-2/01 od 12.04.2001. godine, Ugovora o kratkoročnom kreditu broj: 01-33-6210/01 od 21.11.2001. godine, Ugovora o kratkoročnom kreditu broj: 01-33-1106/02 od 22.02.2002. godine, Ugovora o kratkoročnoj pozajmici broj: 02-330-5388-1/02 od 20.06.2002. godine i Ugovora o kratkoročnoj pozajmici broj: 01-33-4970/02 od 09.10.2002. godine. Rješenjem Osnovnog suda u Doboju broj: 085-0-ST-07-000 001 od 15.02.2008. otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju hrane Hranaprodukt a.d. Šamac.Ministarstvo je prijavilo svoja potraživanja u stečajnu masu koja su na ispitnom ročištu održanom dana 18.09.2008. godine priznata u punom iznosu. Iz stečajne mase naplaćen je iznos od 7.473,93KM. Nakon okončanja glavne diobe Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju broj: 60 0 ST 013857 07 ST od 17.12.2012. godine zaključen je stečajni postupak. Stečajni dužnik brisan je iz sudskog registra i iz registara poreskih i drugih evidencija.

8. Bosanka a.d. Doboj, konačan iznos potraživanja je 317.613,14 KM a nastao je po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj: 01-33-1917-4/01 od 12.04.2001. godine i Ugovora o kratkoročnom kreditu broj: 01-33-1151/02 od 25.02.2002. godine.Rješenjem Osnovnog suda u Doboju broj: 085-0-ST-06-000013 od 25.05.2007. godine otvoren je stečajni postupak nad akcionarskim društvom za proizvodnju, preradu, promet i transport prehrambenih proizvoda Bosanka Doboj. Ministarstvo je prijavilo svoja potraživanja u stečajnu masu koja su na ispitnom ročištu održanom dana 20.08.2007. godine priznata u punom iznosu. Iz stečajne mase naplaćen je iznos od 40.461,60 KM Nakon okončanja glavne diobe Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju broj: 60 0 ST 013895 07 st 27.04.2012. godine zaključen je stečajni postupak. Stečajni dužnik brisan je iz sudskog registra i iz registara poreskih i drugih evidencija

9. Levita a.d. Gradiška, konačan iznos potraživanja Ministarstva je 204.000,00 KM a nastao je po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj: 02-330-1864/02 od 25.02.2002. godine za podsticaj poljoprivredne proizvodnje.U ime Ministarstva Pravobranilaštvo Republike Srpske je 13.10.2008. godine podnijelo tužbu protiv navedenog dužnika kod Osnovnog suda u Bijeljini. Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj: 71 0 St 053769 09 St od 22.01.2010. godine otvoren je stečajni postupak nad pravnim licem Mesna industrija „Levita“ a.d. Gradiška. Ministarstvo je prijavilo svoja potraživanja u stečajnu masu koja su na ispitnom ročištu održanom dana 23.03.2010. godine i priznata u punom iznosu od 204.000,00 KM. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj: 57 0 St 053769 09 St od 11.11.2010. godine zaključen je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Mesna industrija „Levita“ a.d. Gradiška,zbog toga što stečajni dužnik ne raspolaže stečajnom masom, iz koje bi se mogla namiriti priznata potraživanja stečajnih povjerilaca. Stečajni dužnik brisan je iz sudskog registra i iz registara poreskih i drugih evidencija.
10. PIK Mladen Stojanović – Fabrika stočne hrane, konačan iznos potraživanja Ministarstva je 396.663,50 KM a nastao je na osnovu Ugovora o kupoprodaji broj: 01-33-5006/01 od 27.08.2001. godine i Fakture broj 5591 od 31.12.2001. godine za preuzetu pšenicu. Ministarstvo je 15.02.2008. godine, zbog ne ispunjavanja obaveza iz ugovora, protiv dužnika pokrenulo sudski spor kod Osnovnog suda u Bijeljini. U međuvremenu je Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj: 71 0 St 014365 08 St od 27.08.2008.godine nad dužnikom otvoren stečajni postupak. Ministarstvo je prijavilo svoja potraživanja na naplatu iz stečajne mase koja su na ispitnom ročištu održanom dana 05.11.2008. godine osporena i nisu priznata. Ministarstvo je uputilo zahtjev Pravobranilaštvu Republike Srpske za nastavak ranije započetog parničnog postupka protiv dužnika. Okružni privredni sud je Presudom broj: 57 0 Ps 055682 11 Ps 2 od 05.05.2011. godine odbio tužbeni zahtjev. Ministarstvo je uložilo žalbu koju je Viši privrednog suda odbio Presudom broj: 57 0 Ps 055682 11 Pž 2 od 14.10.2011. godine.

11. DOO “Slapovi“ Krupa na Vrbasu je dužnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede po osnovu Rješenja o odobravanju sredstava na ime pozajmice broj 01-33-2187/03 od 24.04.2003. godine isplaćenih sa posebnog računa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede „Fond Partner“ na ukupan iznos od 10.000 KM. Sredstva po osnovu ove pozajmice dužnik je trebao da vrati do 01.11.2003. godine.Obzirom da na opomene upućene ovom dužniku, isti nije reagovao, Ministarstvo je 11.04.2008. godine podnijelo tužbu protiv navedenog dužnika.U međuvremenu su preduzeću „Slapovi“ DOO odobrene premije za proizvedenu i prodatu ribu u iznosu od 1.826,46 KM i 3.398,80 KM koje su, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2178/06 od 05.10.2006. godine, usmjerene na Fond partner na ime otplate duga po osnovu navedene pozajmice, tako da je dug sveden na 4.774,74 KM. S obzirom da je utvrđeno, da je i prije podnošenja tužbe radi naplate potraživanja sudskim putem, nastupila zastarjelost a ovu činjenicu je tuženi istakao u svom odgovoru na tužbu, Ministarstvo je povuklo tužbu o čemu je Osnovni sud u Bijeljini donio rješenje broj: 80 0 Ps 002691 08 Ps od 22.09.2008. godine.

12. ZZ“ Polet“ Kravica, Bratunac, konačan iznos potraživanja Ministarstva je 17.800,00 KM a nastao je po osnovu Ugovora o međusobnim odnosima broj: 02-330-2531/02 od 24.04.2002. godine. Ministarstvo je, zbog neizmirenja obaveza po navedenom ugovoru, 18.08.2008. godine podnijelo tužbu kod Osnovnog suda u Bijeljini koji je 12.02.2009. godine donio presudu zbog propuštanja u korist Ministarstva. Osnovni sud u Srebrenici je 15.09.2011. godine donio Rješenje o izvršenju broj: 82 0 Ip 004147 10 Ip. Osnovni sud u Srebrenici je 02.12.2011. godine, donio rješenje o povlačenju rješenja o izvršenju, jer se nije uspjelo u pronalaženju tuženog, odnosno nije se uspjelo utvrditi da li tuženi posjeduje pokretnu ili nepokretnu imovinu, iz koje bi se mogla namiriti potraživanja tužioca.

13. ZZ „15. maj“ Kneževo, konačan iznos potraživanja Minstarstva je 20.000,00 KM a nastao je na osnovu Ugovora o preuzimanju duga br. 12 od 17.02.2003. godine kojim je preduzeće ZZ „15. maj“ Kneževo preuzelo dug od preduzeća Agrokrajina a.d. Banja Luka koji je ono imalo prema Ministarstvu. Zbog neispunjavanja obaveza iz pomenutog ugovora Ministarstvo je protiv ZZ“ 15. maj“ Kneževo pokrenulo sudski spor kod Osnovnog suda u Banja Luci koji je 11.02.2010. godine donio presudu u korist Ministarstva. Dužnik je 15.02.2010. godine uložio žalbu na presudu Osnovnog suda u Banja Luci koju je Viši privredni sud u Banja Luci 17.04.2012. godine uvažio i preinačio presudu Osnovnog suda u Banja Luci. Ministarstvo je 18.05.2012. godine izjavilo reviziju Vrhovnom sudu Republike Srske protiv presude Višeg privrednog suda u Banja Luci. Vrhovni sud Republike Srpske je 10.01.2013. godine donio Rješenje broj: 57 0 Ps 020068 12 kojim je odbacio reviziju Ministarstva.

14. Ugledno poljoprivredno dobro „Petar Mrkonjić“ ad, iz Modriče,konačan dug prema Ministarstvu u iznosu od 18.168,56. Prijavljeni iznos potraživanja Ministarstva je iznosio je 18.674,28 KM (osnovni dug 8.207,14 KM, zakonske zatezne kamate 8.207,14 i 2.260,00 KM po osnovu troškova postupka) a nastao je na osnovu ugovora o međusobnim odnosima broj 01-33-897-2/01 od 08.05.2001. Dana 17.06.2011. godine otvoren je stečajni postupak kod okružnog suda u Doboju. Iz stečajne mase Ministarstvu je uplaćeno 505,72 KM. Dana 30.08.2013. Okružni privredni sud u Doboju Rješenjem broj: 60 0 St 014301 11 St je zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Stečajni dužnik brisan je iz sudskog registra i iz registara poreskih i drugih evidencija.

15. ZZ „POLjOKOP“ Brčko, iznos potraživanja Ministarstvo je 1.600.000,00 KM, nastao na osnovu Ugovora o robnom kreditu broj: 01-33-1937/98 od 23.07.1998. godine, o isporuci 994 steone junice. Zbog neispunjavanja obaveza po navedenom Ugovoru Ministarstvo je 30.12.2008. godine podnijelo tužbu protiv ZZ „POLjOKOP“ Brčko. Osnovni sud Brčko Distrikt, 02.11.2010. godine donio je Presudu broj: 96 O Ps 002 091 09 Ps kojom je odbio tužbeni zahtjev Ministarstva. Po uloženoj žalbi na Presudu, Apelacioni sud Brčko Distrikt 15.09.2011. godin. Presudom broj: 960 Ps 002 091 11 Pž. usvojio je žalbu Ministarstva, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio istom sudu na ponovni postupak. U ponovnom postupku Osnovi sud Brčko Distrikt presudom br. 960 Ps 002 091 11 Ps 2 od 03.05.2012. godine, ponovo je odbio tužbeni zahtjev Ministarstva. Po žalbi Ministarstva na navedenu presudu, Apelacioni sud Brčko Distrikt 28.12.2012. godine donosi Presudu broj: 960 Ps 002 091 12 Pž 2, kojom odbija žalbu i potvrđuje Presudu Osnovnog suda Brčko Distrikt.

Dakle, kako se ovdje navode isključivo potraživanja čija naplata nije moguća, odnosno ne postoji pravni osnov za naplatu, predlaže se , u skladu sa članom 64. Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/11), da se navedena potraživanja od svih 15. dužnika konačno otpišu i isknjiže iz bilansne evidencije izdvojenog računa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fond Partner“, zaključio je ministar Mirjanić u Izvještaju za 2013. godinu koji je usvojila Vlada zadužujući Ministarstvo poljoprivrede da sačini prijedlog Odluke o konačnom otpisu ovih potraživanja.

 

CAPITAL: Siniša VUKELIĆ

SPISAK PODIJELJENIH I UTUŽENIH KREDITA I ZAJMOVA IZ “FONDA PARTNER:
Tuženi:

Tuzeni

Plasirana sredstva preko NLB Razvojne banke

Plasirana sredstva preko NLB Razvojne banke

 

Plasirana sredstva preko Balkan banke

Plasirana sredstva preko Balkan banke

Prijavljena potrazivanja u stecaju

Prijavljena potrazivanja u stecaju

Share Tweet Preporuči

Tagovi:

Povezane vijesti

Komentari

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:
Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu info@capital.ba

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!

Komentari na članak: Kome je Ministarstvo poljoprivrede otpisalo 4,2 miliona KM kredita iz Fonda Partner (SPISAK)

  1. mario

    Naravno da ce otpisivati, nisu to njegova sredstva vec nasa. sram vas bilo