Capital.ba

Vlast i UIO BiH gase najveće domaće firme za dezinfekciju

31.07.2020. / 18:11

– „Euro Labu“ na uvezenu tečnost za pranje vjetrobranskog stakla, UIO obračunala akcizu kao za alkoholna pića i naknadno utvrdila dug od preko četiri miliona KM
– Iako „Euro Lab“ ima pravo na povrat akcize, UIO im je blokirala račune čime je zaustavljena proizvodnja i doveden u pitanje opstanak 53 radna mjesta
– Nadležne institucije priznaju grešku, ali ništa ne čine da problem riješi
– Zoru Vidović ne zanima što se gase 53 radna mjesta u Srpskoj

 

BANJALUKA – Neprecizni zakoni o akcizama i carinskoj tarifi BiH, dvostruki aršini Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, neusaglašeni propisi između entiteta i nerad vlasti domaćoj privredi otežavaju poslovanje, a pojedine firme su bukvalno zatvorili. Zbog toga se kompanija „Euro Lab“ iz Banjaluke skoro tri godine bori s vjetrenjačama, što je rezultiralo milionskom štetom i podnošenjem tužbi, a rezultat je gašenje više od 50 radnih mjesta i to onih koji su u doba pandemije virusa korona proizveli desetine tona tečnosti za dezinfekciju, otkriva portal CAPITAL.

euro lab

Kompanija „Euro Lab“ bavi se proizvodnjom sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje te ostalih hemijskih proizvoda. Njihovo uspješno poslovanje i rast broja zaposlenih traje od 2012. godine, ali prije skoro tri godine za njih počinje agonija zbog zakonskih i drugih propisa u BiH, njihove nepreciznosti i različitog tumačenja u UIO.

Nedorečenost državnih Zakona o akcizama i Zakona o carinskoj tarifi, neusaglašenost propisa između RS i FBiH, te nedjelovanje institucija vlasti da to promijene, i pored svih apela privredne zajednice, dovelo je do blokade ovog uspješnog preduzeća i nemogućnosti poslovanja.

Opstanak 53 porodice u Srpskoj, čiji članovi rade u „Euro Labu“, ugrožen je jer je UIO toj firmi obračunala naknadno više od četiri miliona maraka dadžbina koje treba da plati, te im blokirala račune i ugrozila poslovanje. Priznajući da ima zakonske mogućnosti da postupi drugačije, UIO je to ipak uradila, iako naplata pomenuta četiri miliona nema efekta po državni budžet, jer se taj novac, po uplati, automatski vraća na račun „Euro Laba“.

Alkohol za konzumaciju ili za proizvodnju?

„Euro Lab“ je uvoznik koncentrata za proizvodnju tečnosti za pranje vjetrobranskog stakla i zaštitu protiv smrzavanja, koji koristi u proizvodnji.

Prilikom kontrole UIO utvrđeno im je da su od početka 2016. do polovine 2018. godine uvozili pomenute koncentrate koje su trošili u proizvodnji. Međutim, prema mišljenju UIO, po Carinskoj tarifi BiH ta roba je pogrešno svrstana u „dodaci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje“ umjesto u „etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine“.

Pojednostavljeno, inspektori UIO su „Euro Labu“, i pored svih dokaza, odbili priznati da je to sredstvo protiv smrzavanja na bazi etilnog alkohola, na koje se ne plaća akciza.

Zbog takvog svrstavanja robe, „Euro Labu“ je naloženo da plati akcizu u iznosu od 15 maraka po litri, kao što se plaća za alkoholna pića, iako je i sama UIO priznala u svom zapisniku da su se koncentrati koristili kao repromaterijal u prozvodnji sredstava za čišćenje vjetrobranskih stakala.

Ukupna obaveza koju je UIO naknadno obračunala „Euro labu“ iznosi 3,15 miliona KM koje treba da plate na ime akcize i oko 535 hiljada razlike PDV-a. Nakon izvršene uplate, firma ima pravo na povrat svih navedenih dadžbina.

Dugo preduzeće, drugo mišljenje UIO

Koncentrat za vjetrobranska stakla provjeravan je od strane UIO i u firmi „Belif“ Tešanj koja ga takođe uvozi kao i „Euro Lab“, ali je u tom slučaju sve bilo drugačije.

Grupa za kontrolu u UIO, ne znajući kako da se odnosi prilikom svrstavanja robe, zatražila je stručnu pomoć Grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe Regionalnog centra Tuzla.

Taj Centar rekao je da „nije u mogućnosti dati mišljenje o svrstavanju robe prema Carinskoj tarifi BiH“, dok je druga organizaciona jedinica UIO takvu robu kod „Euro Laba“ odmah svrstala u alkohol i nametnula plaćanje dadžbina.

euro lab

Ovo nisu jedine nelogičnosti i različita praksa u UIO.

U okviru UIO su u dva navrata dali različita mišljenja o istoj stvari, odnosno robu koju „Euro Lab“ uvozi svrstali su u maju 2018. godine u jednu, a u junu iste godine u drugu tarifu.

Zanimljivo je da su u UIO svrstavali robe u različite tarife od slučaja do slučaja kontrole i uzorkovanja.

Dodatni problem je što u BiH nije usvojen Pravilnik o denaturantima i Lista denaturanata, te ne postoji laboratorija koja bi mogla da izvrši neophodne analize i kaže šta je zaista kontrolisana roba, da li alkohol za industrijsku namjenu ili za konzumaciju, ili je pak sredstvo protiv smrzavanja na bazi alkohola.

Upravo zbog nepotpunih zakonskih propisa dolazi do dvoumljenja u UIO prilikom svrstavanja u Carinsku tarifu BiH. Cijenu plaćaju privrednici.

Pored toga, nakon što ova problematika pogađa sve proizvođače iz hemijske industrije, UIO počinje da izdaje obavezujuće informacije o svrstavanju pomenutih roba, koje su takođe kontradiktorne. Tako u decembru 2018. i u maju ove godine, robu „Euro Laba“ svrstava u različite tarife, a za robe za visokim udjelom alkohola, preko 90 odsto.

Vještaci utvrdili suprotno od UIO

Nakon analize više laboratorija u inostranstvu nalaz i stručno mišljenje dao je i vještak hemijsko tehnološke struke Novak Damjanović.

On navodi da se proizvodi koje uvozi „Euro lab“ ne mogu svrstati u alkohole.

UIO nakon niza laboratorijskih nalaza i vještačenja priznala grešku

Tek nakon duže borbe, ispitivanja u laboratorijama i vještačenja Sektor za carine UIO traži od direktora UIO Mire Džakule da obezbijedi stručnu pomoć i pojašnjenje u vezi sa pravilnim svrstavanjem predmetne robe prema Carinskoj tarifi, i ako postoji potreba da zatraži mišljenje neke naučne ili stručne ustanove.

Priznaju iz Regionalnog centra UIO Tuzla da postoje dva različita mišljenja o svrstavanju iste robe, kao i da je od šest korišćenih metoda analize, samo jedna naučno akreditovana.

Navode i da bi po naplati akciza „Euro Lab“ imao pravo na povrat novca i da naplata dadžbina nema finansijski efekat, ali bi mogla imati nesagledive posljedice na poslovanje „Euro Laba“.

Ministartsvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa

Sve to nije bilo dovoljno da UIO promijeni svoju odluku. Na probleme sa kojima je suočen „Euro Lab“ ukazivali su zvaničnim dopisima i drugi uvoznici, Spoljnotrgovinska komora BiH, ali i entitetske privredne komore, potvrdilo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, iako, kako je navelo, nije u stanju ništa da preduzme da se problemi riješe.

„Na više održanih sastanaka smo ukazivali da se problemi rješavaju u okviru nadležne institucije, a to je UIO i Sud BiH. Ovo Ministarstvo nema zakonskih mogućnosti da se uključi u neki od postupaka koji su u toku. Naš generalni stav je da suština problema nije u svrstavanju po Carinskoj tarifi nego primjena Zakona o akcizama“, naveo je pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Željko Peštić.

euro lab

Kao što je vidljivo, Ministarstvo je stava da se trebaju spojiti upravni postupci u kojim se rješava naplata i povrat akciza, s obzirom na krajnje efekte po budžet.

Alen ŠeranićMinistarstvo zdravlja RS: Koncentrat nije za proizvodnju alkoholnih pića

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS su rekli da su sirovine za proizvodnju sredstava za pranje vjetrobranskih stakala upisane u Inventar hemikalija u skladu sa Zakonom o hemikalijama, kao industrijske hemikalije.

„Utvrđeno je da se radi o koncentratima za proizvodnju sredstava za pranje vjetrobranskih stakala koja u svom sastavu sadrže etil-alkohol, koji se smatra akciznim proizvodom, ali i surfaktante i druge pomoćne materije koje se koriste u formulacijama proizvoda za čišćenje, a koje onemogućavaju upotrebu takvog koncentrata u proizvodnji alkoholnih pića ili drugih proizvoda za ljudsku upotrebu!“, objasnili su u Ministarstvu zdravlja.

Dodali su da je i ranije ukazivano na problem obračuna akcize na robe koje se koriste kao sirovine za proizvodnju sredstava za higijenu.

„Neophodno je da se ovaj problem riješi kako bi se privreda rasteretila dodatnih opterećenja koja su od uticaja na poslovanje, ali i na konkurentnost domaćih proizvoda na bazi etil-alkohola na tržištu“, naveo je ministar zdravlja Srpske Alen Šeranić.

Dezinfekciona sredstva

„Euro Lab“ je bila jedna od prvih kompanija koja je, usljed pandemije virusa korona, preorjentisala poslovanje i počela proizvodnju dezinfekcionih sredstava, a što je bilo od značaja s obzirom na to da je spoljnotrgovinsko poslovanje i uvoz bio onemogućen ili spor.

Istakao je da je ovaj problem posebno došao do izražaja u toku vanredne situacije izazvane virusom korona, čije je širenje bilo neophodno suzbiti pojačanom dezinfekcijom i kada su domaći privrednici reorganizovali poslovanje u svrhu obezbjeđenja potrebnih količina sredstava za dezinfekciju.

Šeranić je istakao da je jedan od načina rješaanja ovog problema donošenje propisa o postupku denaturacije etil-alkohola.

„Ovo pitanje je na nivou EU regulisano carinskim propisima, sa kojima je BiH obavezna usklađivati svoje propise“, istakao je Šeranić.

Privredna zajedica pisala Zori Vidović i Miri Džakuli

Spoljnotrgovinska komora BiH i Privredna komora RS su zbog ove problematike uputile inicijativu za izmjenu Zakona o akcizama, čija je sudbina za sada nepoznata.

„Neophodno je izmjeniti Zakon o akcizama i obezbijediti razdvajanje denaturisanog od nedenaturisanog alkohola i ostalih neakciznih roba na bazi alkohola, kao i usvojiti podzakonske akte. Iznenađuje odlučnost UIO da retroaktivno obračuna akcizu, još više jer su nedostaci regulatornog okvira izloženi i u aktu Sektora za carine UIO“, istakao je predsjednik Privredne komore RS Borko Đurić.

Urgenciju da se problem riješi pisao je i Ministarstvu finansija RS i ministru Zori Vidović koja je član Upravnog odbora UIO BiH.

„Ostavili smo Vam dokument potpisan od strane direktora Sektora za carine UIO u kojem on sam konstatuje da BiH nema propise na osnovu kojih bi se konkretni proizvod (uvozna sirovina) pravilno podveo pod Carinsku tarifu, ali bez obzira na to, UIO je izdala osam rješenja koja su konačna i čije izvršenje je započelo. Molim Vas da u skladu sa svojim ovlašćenjima, u najkraćem mogućem roku preduzmete aktivnosti koje bi spriječile prijeteće i vrlo izvjesno gašenje i prestanak rada privrednog društva koje zapošljava više od 50 radnika“, naveo je Đurić u dopisu Vidovićevoj prije oko 20 dana.

Potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković, koji je zbog problema preduzeća iz hemijske industrije više puta pisao UIO, navodi da se nerješavanjem navedene problematike ugrožava postojanje proizvodnih preduzeća.

„Situacija u kojoj se nalazi „Euro Lab“ može se negativno odraziti na većinu proizvođača u ovoj grani industrije“, istakao je Vuković.

euro labZoru Vidović ne zanima što se gase 53 radna mjesta u Srpskoj

Ministrica finansija RS UIO Zora Vidović očito nema vremena ili volje da se bavi problemom koji može da riješi jedino Upravni odbor UIO čiji je ona član ispred Republike Srpske. Veliki značaj ne pridaje ni činjenici da je pred gašenje dovedeno jedno od uspješnih preduzeća u Srpskoj, te što bi 53 radnika mogla da završe na ulici.

Na pitanja CAPITAL-a  šta je u okviru UO UIO urađeno da se problem u kojem se nalaze proizvodna preduzeća riješi, od Vidovićeve nema odgovora.

Tužba Sudu BiH

Zbog nepravde koju trpe u „Euro Labu“ odlučili su da podnesu tužbu Sudu BiH protiv UIO i njenog postupanja.

Pomoćnik direktora u „Euro Labu“ Vladan Paspalj navodi da je sve počelo kontrolom uvoza jednog kontigenta robe, sredstva protiv smrzavanja, kada je UIO utvrdila da je riječ o alkoholu koji podliježe plaćanju akcize, „što nije tačno“.

Na osnovu te kontrole im je ispostavljeno da plate oko pola miliona maraka na ime akciza i PDV-a, ali je onda UIO pokrenula naknadne postupke za još osam deklaracija uvezenih u prethodnom periodu, čije uzorke nije uzela, ali je ipak obračunala dodatnih 3,5 miliona maraka dadžbina „Euro Labu“.

Žalbe kompanije na takvo postupanje UIO već godinu dana čekaju na rješavanje, ali rješenja UIO postaju pravosnažna i pokrenuta je prinudna naplata za dug koji sada sa kamatama premašuje četiri miliona KM.

„Blokirani su nam poslovni računi, došlo je do uzimanja u zalog svih naših vozila, te prikupljaju informacije o ostaloj imovini, nekretninama, vrijednosnim papirima, potraživanjima“, ističe Paspalj.

Dodaje da je šteta prouzrokovana blokadom računa i drugim mjerama UIO nesaglediva i da je dovela u pitanje njihovo poslovanje.

„Ugasili smo proizvodne pogone. Ako nam račun ostane blokiran i u narednih par dana doći će do trajnog otpuštanja 53 radnika, uz neplaćene dugove prema njima, državi, bankama, dobavljačima. Ovo ne zaustavlja samo nas, imamo ugovore o snabdjevanju trgovačkih lanaca našim proizvodima, a snabdjevamo i druge proizvodne firme različitim sirovinama i kojima će biti narušena proizvodnja. Šteta je nenadoknadiva“, kaže Paspalj.

euro labNaglašava da je apsurd blokade utoliko veći jer i po prinudnoj naplati duga, „Euro Lab“ ima pravo na povrat tog novca jer je uvezeni koncetrat koristio kao repromaterijal u proizvodnji.

„Tražili smo od Suda BiH odgađanje izvršenja naplate duga jer to ne donosi nikakvu korist, niti štetu, budžetu UIO. Apsurdno u svemu je to što je UIO više puta konstatovala da mi imamo puno pravo na povrat ukupnog milionskog iznosa i akcize i PDV-a, ali tek nakon što taj iznos uplatimo“, ističe Paspalj.

Nepune tri godine, koliko traju upravni postupci, više puta su se obraćali za pomoć različitim institucijama RS i BiH, u cilju da se nađe riješenje i da ne dođe do trajnog gašenja preduzeća.

„Na kraju ispostavilo da je sve to bilo samo formalno, a ne i suštinski rješavanje problema. Nedostajalo je volje da se uključe sve organizacione jedinice UIO BiH zajedno i da se nađe povoljno zakonsko rješenje“, rekao je Paspalj.

Ono što je najbitnije je da niko od nadležnih u institucijama ne mari što se, zbog njihovog nedjelovanja, gasi jedno zdravo preduzeće.

Sud BiH

„Euro Lab“ je zatražio od Suda BiH odgodu blokade računa do donošenja konačne sudske odluke. Sud je zakonski dužan da se, zbog hitnosti, po takvim zahtjevima izjasni u roku od tri dana. Prošlo je 15 dana od podnošenja, a odluke nema. U Sudu BiH su se oglušili o naše pitanje zašto nisu donijeli odluku i kada se ona može očekivati. Odgovorili su samo u vezi spora koji je pokrenuo „Euro Lab“  protiv UIO, da je on, u njihovoj evidenciji, zakazan za razmatranje za 1. septembar 2020. godine.

„Predmet je novi, tek formiran i biće završen u skladu sa Pravilnikom o vremenskim okvirima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, odnosno u skladu s hronološkim redom“, naveli su iz Suda BiH“, saopšteno je iz Suda BiH.

UIO: Ovaj problem ne postoji samo u BiH, već i u EU

U UIO priznaju postojanje problema, ali se pravdaju da isti postoji i u EU.

U Sektoru za carine, nakon pobrojanih zakonskih rješenja i propisa koji regulišu spornu oblast, priznaju da „u Carinskoj  tarifi BiH, za sada nema napomena niti objašnjenja kojima bi se regulisala oblast denaturacije etanola“.

„Koliko je tarifno razvrstavanja robe kompleksno u predmetnoj oblasti govori i činjenica da je Evropska komisija 4. juna 2020. donijela odluku da suspenduje izdavanje OIT-a (BTI) na najduže 10 mjeseci ili do dana rješavanja pitanja tarifne klasifikacije za koncentrat tečnosti protiv smrzavanja i odmrzavanja vjetrobranskog stakla. Ovakva odluka je donijeta iz razloga što se pojavilo neujednačeno svrstavanje iste ili slične robe na nivou EU“, ističu u UIO.

Dodaju da je navedeni problem prisutan već određeno vrijeme i da su održavani sastanci sa uvoznicima, proizvođačima i Spoljnotrgovinskom komorom, o čemu je upoznat i Upravni odbor UIO.

„U UIO su imenovane radne grupe za zakonodavstvo iz oblasti PDV-a i akciza, koje su sačinile prednacrte zakona o PDV-u i o akcizama. U novim propisima je, između ostalog, sadržana i potpuna i djelimična denaturacija etanola. To će uveliko olakšati, kako prilikom tarifnog razvrstavanja, tako i samo poslovanje preduzećima koja se bave uvozom ove vrste robe i koji predmetnu robu koriste kao repromaterijal“, navedeno je u odgovoru Sektora za carine.

euro lab

Sektor za poreze: Morali smo blokirati račun

U Sektoru za poreze UIO su istakli da firme koje etil-alkohol koriste kao repromaterijal u proizvodnji sredstava za čišćenje i pranje, na koje se ne plaća akciza, imaju pravo na povrat uplaćenog iznosa akcize.

Ističu da postupak prinudne naplate rade po zakonima.

Obzirom da je kod dužnika „Euro Lab“ pokrenut postupak prinudne naplate na osnovu dostavljenih izvještaja o dugu od Odsjeka za carinske poslove u RC Tuzla i RC Banjaluka, i da su rješenja o utvrđivanju obaveze po osnovu carinskih dažbina, na snazi, i izvršna, postupak se mora provesti u skladu sa propisanim pravilima“, odgovor je Sektora za poreze.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

Share Tweet Preporuči

Tagovi:

Povezane vijesti

Komentari

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:
Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu info@capital.ba

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!

Komentari na članak: Vlast i UIO BiH gase najveće domaće firme za dezinfekciju

 1. ?

  ko drzi ovaj eurolab? novinari su na njegovoj strani

  • Potkivanje

   Kad su snsd-ovci zauzeti kradjom i normalno da,nemaju vremena da se bave zastiitom privrede.

   • Rijaliti

    Zastita privrede? Sta je to?! I to se moze raditi ako si na vlasti?
    Omladino, bjezite iz ove BIH inace cete izgubiti sve ljudske vrijednosti.

  • Vrbas

   Kakva je ovo drzava, nije bitno ko drzi i ciji je Euro Lab, vec su upitna radna mjesta a naravno UIO, sta je njima cilj, ugasiti proizvodnju, gdje mi zivimo ???

 2. Direkt

  Ovo je odlična reklama za pokretanje biznisa u BiH. Ako je neko i imao dileme da li uložiti novac u BiH ili ne, sada nesumnjivo i on ima da nas zaobilazi kao kugu i ulaže u zemlje u regionu.

 3. Luksuz

  53 radna mjesta???
  Posebno za vrijeme korona virusa.
  Luksuz je zatvoriti tolika radna mjesta.

  • Direkt

   Pod uslovom da je samo jedna firma.

 4. Optimizam

  Uprava za indirektno priznala grešku? Prvi korak je najteži. Hajmo biti optimistični.

  • Direkt

   Obično na priznavanju greške se i zadrže. :)))

 5. UIO BiH

  Uzeo i oteo bih. :)

 6. Selma

  Strašno, ovo se samo kod nas može dešavati. A ispastaju radnici, oni svoje fotelje čvrsto drže.

 7. Don Kihot

  M8nistarstva i komore podržavaju preduzeće i ukazuju na nelogičnosti, ma mora biti netko u UIO da obustavi ovu bruku.

  • Obavezno

   Svako ko ima mogucnost da nadje rjesenje, ima i obavezu da ovo sprijeci. Korona virus je valjda sve nas osvijestila sta znaci domaci proizvodjac.
   Domaca proizvodnja se stiti i brani, a ne unistava.

   • Vrbas

    Treba cuvati radna mjesta ali kako, da bi sacuvali radna mjesta treba cuvati domacu proizvodnju, ovo se nije smjelo desiti, UIO treba sto prije naci rjesenje a ne da se ponasa da ih nije briga za radnike, od proizvodnje i oni zive.

 8. snsd

  Ko ti je kriv kad nas nisi finansijski podrzao pred zadnje izbore, mozemo i bez tebe, sta ti mislis da je to slucajno. Ko te yeve. Zivio DODIK

  • Don Kihot

   Manite se politike , bježi suština a ona je jasna” još jedno preduzeće manje”

 9. Ima li novosti?

  Da li se javila Zora?

  • Rijaliti

   A neko bi se trebao i javiti? Zanimljivo. Lijepa osobina je biti optimistican.

 10. Bez dileme

  Alkohol za konzumaciju ili za proizvodnju?
  Zar je bitno? Samo ti plati, pa se klati!

  • Direkt

   Samo neka gase. Ugasiće se i oni na kraju. Već su tu negdje, čim ponovo traže zajam, a juče su tvrdili da im ne treba. Računi dolaze na naplatu.

 11. Dokle više

  Apsolutno se slažem sa prethodnim komentarom! Ovo je zemlja apsurda! Šta je poenta cijele ove nebuloze – da se dezinfekciona sredstva i sve što ova firma proizvodi uvozi iz Tešnja (uz dužno poštovanje kompaniji i njihovim radnicima), iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije,…, Moldavije… Evo, odlično – pošto se očekuje novo “talasanje” ovog bajnog virusa (vjerovali mi u to ili ne), granice će sigurno, “predostrožnosti radi”, biti zatvorene i, opet, ćemo biti u svojim kavezima.. Šta ćemo jesti, piti,…, čime ćemo se dezinfikovati,… Zar je to uopšte bitno ovoj vlasteli… Šta su za Zoru Vidović, Miru Džakulu i njima slične, 53 gladna radnika, 53 gladne porodice… Što bi onaj bolesnik, karakterno sličan njima, Staljin rekao – samo statistika! E pa, onda – evo prijedloga-zatvorite sve fabrike u BL ili RS (tu šaku jada koju držite “na respiratorima”), zatvorite sva preduzeća osim, naravno, Prointer-a (neka ima bar nešto/neko da dočeka strane delegacije i medije kada dolaze u posjetu – ko će frizirati st(r)anje u zemlji), svi ćemo na ulicu (jer kredite nećemo imati čime vraćati), pa pasi narode travu i korov… Možda postanemo svjetska senzacija (ljudi – krave), pa privučemo turiste i napunimo budžetsku kasu (obnovimo Zori i “Zorama” odjevne kombinacije)… Možda je ovo i najbolji scenario… Najrealniji je, već, onaj nekadašnji rumunski… Zato, držite se gospodo na vlasti… Možda baš o vašoj sudbini budu određivale te 53 gladne porodice..

 12. Apsurd

  Da li bi neko iz UIO iznio svoj komentar? Da kaže iskreno šta misli o ovome.

  Znate li Vi iz UIO koliko je potrebno energije da se stvore uslovi za proizvodnju, da se nešto proizvede, upakuje, isporuči, izloži na police, privuče potrošača, proda, naplati i pretvori u novac koji pripada radniku. Novac koji ste OTELI, oteli ste od radnika koji su radili. Od onih što predano i pošteno rade. Ko je oteo? Neko iz kancelarije ko “stručno” tumači zakone i tarifu, ko ne zna povezati par članova i izvesti suštinu.
  Šta znači stav da treba da se nešto plati, da bi se vratilo? Zašto da se plaćaju propusti carine? Vi ste udružena organizacija za otimanje. Čast poštenim radnicima iz UIO, pa ću reći razdružena organizacija. Da radite u normalnoj državi neko bi odgovarao za ovo što ste učinili. Jednu državu održava privreda, te i institucije trebaju biti u funkciji iste. Zakon treba da omogući rad, privređivanje a ne uništavanje. Da li ste toliko stručni da ste u svemu i uvijek u pravu? Priznali ste da nije bilo zloupotrebe. Priznali ste da postoji dvojba. Zašto uništiti firmu? Zašto uništiti radna mjesta? Zašto uništiti domaći brend? Znate li šta znači stvoriti i održati brend?

  • Dokle više

   Bravo za komentar!

 13. Zdrav razum

  Ovo je još jedan dokaz ludila vlasti prema domaćoj privredi – proizvođačima. Dilu između tajkuna i pojedinih nosioca vlasti nema kraja! U ovom slučaju, nisu precizni carinski propisi, pa kao da ih je “Euro Lab” donosio, ili platite 4 miliona pa će vam biti vraćeno, a unaprijed znaju da je to nemoguće. Kakva prozirna lakrdija. Pokazaće se da iza svega stoji veliki tajkun u sprezi sa nekim nosiocima vlasti, da bi došao u posjed i bescijenje atraktivne lokacije i objekta što je, do sada, u nekoliko slučajeva i dokazano, a za uzvrat pojedinci iz vlasti će biti nagrađeni. Idu izbori, trebaju pare za glasove, paketići od 20 KM za naivne glasače. Pa zar se narod nije opametio za prozeklih 20 godina! Domaća proizvodja ne treba, ima uvoz “bez carina i akciza”, a štetu državi podijeliti sa tajkunima (već viđeno). Samo naprijed, ali dokle? Sav kriminal mora jednom doći na naplatu.

 14. Aaaaaaaaa

  U državi u kojoj je, šta god neko radio, normalno reći: “Pa od nečega se mora živjeti(*)”, ili “Ma ne krade on/ona puno, to tako mora(*)”, ili “Pa normalno je da se neko ugradi(*), ili “Pa nek plati koliko traže i radiće normalno(*), ovakve stvari ne iznenađuju. Sistem vrijednosti ne postoji, pa ovakvi i slični događaji kada se stave u kontekst dešavanja u RS (BiH) ne iznenađuju. Pošto o svemu odlucuje Veliki Vođa i njemu bliski, imam osjećaj da je dovoljno potražiti neku firmu koja se bavi proizvodnjom sredstava za dezinfekciju blisku Vođi ili nekom bliskom Vođinom podaniku. No, iako vrlo vjerovatno da će eventualno te poslove preuzeti/preuzima neko drugi – ostavimo to po strani i obratimo pažnju na par interesantnih rečenica iz teksta.

  Nadležne institucije priznaju grešku, ali ništa ne čine da problem riješi.
  Zanemarimo problem Euro Lab-a ovdje i posmatrajmo kompletan entitet, ili ako hoćete državu – svede se na isto. U toj entitetu/državi postoje neke institucije. Institucije koje finansiramo MI. Institucije o kojima, bar posredno, odlučujemo MI. Rad tih institucija nam se ne sviđa – nameće se pitanje, da li smo svi mazohisti, ili postoji neki drugi problem zbog kojeg biramo trenutne vladajuće strukture (staviti u kontekst (*)). Kraj ovog čuda od “sistema” mora doći, i što kasnije dođe to će krah biti veći, a oporavak duži.

  Zoru Vidović ne zanima što se gase 53 radna mjesta u Srpskoj.
  Sumnjam da pomenuta ima predstavu šta se za platu 800-1200KM može kupiti i kako se od tolike plate živi, tako da njen doživljaj gubitka posla za 53 radnika vjerovano izgleda ovako: “Ha Bože moj, šta sad, naći će oni eventualno neko drugo radno mjesto, ovo između mogu živjeti od ušteđevine. Pa molim vas, ko danas nema 100-200000 ušteđenih maraka”.

  U UIO priznaju postojanje problema, ali se pravdaju da isti postoji i u EU.
  Vrhunac, nesto što nema veze sa mozgom. Kakve veze ima što problem postoji u EU???
  Da li uvijek svoje greške i nesposobnost moramo pravdati tuđim greškama i nesposobnošću???
  Da, upropastili smo školstvo i više nije ni za šta, ali plemena u kišnim šumama Amazona ga nikad nisu imala…
  Da, sudstvo ne postoji, ali pogledajte Sjevernu Koreju…
  Da, imamo problem sa korona virusom, ali ima ga i Amerika…
  Da, država je u rukama par porodica, ali i Italija ima problem sa Sicilijom…
  Da, trenutni vlastodršci na čelu sa Velikim Vođom pokradoše Boga oca, ali pogledajste sta radi Gurbanguly Berdimuhamedow…
  Kako bilo koja od 5 (6) rečenica iznad rješava problem kod nas i na kraju zašto ne bismo bili pioniri u rješavanju nekog problema???

  Na kraju, pod pretpostavkom da je istina sve što je napisano bilo bi normalno da Euro Lab izađe kao pobjednik. Eh sada, ako se to desi, vjerovatno će Euro Lab moći da tuži ovaj Freak show od države i sud će vjerovatno donijeti odluku u korist Euro Lab-a (što je i normalno). Nakon te presude odštetu Euro Lab-u i troškove suda – pogodite ko plaća – ne Zora Vidović i Mira Džakula, već opet MI, isti oni koji plaćaju Zoru Vidović, Miru Džakulu i ostale da se, u nedostatku boljeg izraza, zajebavaju sa svima nama. Ko je onda odgovoran za rasipanje ne državnog već NAŠEG novca, i da li će iko ikad od ovih, opet u nedostatku boljeg izraza, MAJMUNA na vlasti (uz izvinjenje za uvredu svim vrstama majmuna) odgovarati.

  Iskreno se nadam da će odgovorni za ovaj, a i za sve ostalo postupke u kojima je sve na ovim prostorima obesmišljeno i kriminalizovano odgovorati lično i da će, Bože zdravlja, vući bukagije na robiji.

  Do tada vidimo se u Njemačkoj/Austriji/Hrvatskoj/Sloveniji/Albaniji/Švedskoj/Danskoj/Finskoj…

  • Vrbas

   Svaka cast, u potpunosti se slazem sa vasim komentarom.

 15. Don Kihot

  Zanimljivo da ova bruka koja je opisana u tekstu
  nije objavljena u “19:30”.Slažem se sa vašim komentarom.

 16. Od danas bivši radnik

  Epilog ove nepravde jeste da je Euro Lab bio prisiljen da uruči otkaze radnicima proizvodnje… Nažalost, umjesto na radno mjesto idemo na Zavod za zapošljavanje. :(

  • Sramota

   Ovo je bruka i sramota. Nema rijeci kojima bi se dovoljno mogao docarati ovaj uzas!

 17. Zločin bez kazne

  Zanima me kako se osjećaju odgovorni za ovaj ishod. Da li se mogu pogledati u ogledalo? Da li osjećaju stid? Da li ih muči savjest?

  Zanima me i kako sa osjeća običan čovjek, nad kojim je još jednom učinjen zločin bez kazne.

 18. Hipnotisana gomila

  Od previše konzumiranja praznih političkih priča i obećanja o prosperitetu, više ni ne znam kako da doživim da je ugašen jedan domaći proizvođač. Da li to uopšte treba da mi bude važno? Šta to znači? Čekamo da nam mudre glave vlasti kažu svoje mišljenje, ali oni ne pričaju o ovim temama. Hm… ma onda na ovo ne vrijedi trošiti energiju.

 19. Privrednici, probudite se

  Ovo je sudbina svih preduzeća u ovoj zemlji. Pitanje je samo dana kada nećete ispuniti nečija “očekivanja”.
  Danas Euro Lab, sutra možda Vaša firma i Vaše radno mjesto.

 20. Don Kihot

  Postoji određeni broj ljudi koji znaju kako carina oštri zube tamo gdje nije potrebno, samo sebi skaču u stomak.Nepoštuju procedure i siluju postupk.Rezultat je neodrživo rješenje i šteta koju treba platiti obveznik.Ovo je sramota za državu..

  • Vrbas

   Sramota jeste ali oni ne znaju za sramotu, da znaju ne bi unistavali domace proizvodace, briga njh…..strasno.

   • Srna

    Treba se boriti, ne treba dozvoliti “njima” da rade ovo sto rade. Nicija nije do zore……

 21. Srna

  Treba se boriti, ne treba dozvoliti “njima” da rade ovo sto rade. Nicija nije do zore……

 22. Nada

  Nadam se da bar neko iz vlasti (entitetskog ili državnog nivoa) čita komentare građana koji im poručuju šta misle o političkom, poslovnom i socijalnom ambijentu u kojem žive. Takođe se nadam da pročitano razumiju, a potom da će reagovati.
  Ako ne budemo tražili i APELOVALI na vlast da nešto poduzme, putem Euro Laba će poći i druge firme.

 23. Don Kihot

  Tko stoji iza ovog zločina?Dogovorite se!

  • Zna se

   Carina! Banja Luka!

  • Ines

   Mnogi stoje zato cute.

   • Rijaliti

    Tako je, Ines. Svi su uvezani i cuvaju ledja i stolice jedni drugima. Vjerovatno i za takvu udruzenost imaju propise i pravila koja se moraju izvrsiti.

 24. Don Kihot

  Pali prihodi od PDV-a 9,6%, takva izgubljena dobit tjera budžet u bankrot.
  Mozda da isplatite iz bužeta pa će vam se vratiti.

 25. Privreda

  Svjedoci smo da je privreda RS u jako lošem stanju, a posebno nakon korona virusa.
  Moram da priznam da mi nije najjasnije zašto može doći do gašenja ove firme, koja je solidno poslovala. Sada nam je važno svako radno mjesto i svaki prihod koji može doći kroz domaću proizvodnju.

  • Don Kihot

   Treba pitati šefa carina Dragičevića!