Capital.ba

Vlast i UIO BiH gase najveće domaće firme za dezinfekciju

31.07.2020. / 18:11

– „Euro Labu“ na uvezenu tečnost za pranje vjetrobranskog stakla, UIO obračunala akcizu kao za alkoholna pića i naknadno utvrdila dug od preko četiri miliona KM
– Iako „Euro Lab“ ima pravo na povrat akcize, UIO im je blokirala račune čime je zaustavljena proizvodnja i doveden u pitanje opstanak 53 radna mjesta
– Nadležne institucije priznaju grešku, ali ništa ne čine da problem riješi
– Zoru Vidović ne zanima što se gase 53 radna mjesta u Srpskoj

 

BANJALUKA – Neprecizni zakoni o akcizama i carinskoj tarifi BiH, dvostruki aršini Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, neusaglašeni propisi između entiteta i nerad vlasti domaćoj privredi otežavaju poslovanje, a pojedine firme su bukvalno zatvorili. Zbog toga se kompanija „Euro Lab“ iz Banjaluke skoro tri godine bori s vjetrenjačama, što je rezultiralo milionskom štetom i podnošenjem tužbi, a rezultat je gašenje više od 50 radnih mjesta i to onih koji su u doba pandemije virusa korona proizveli desetine tona tečnosti za dezinfekciju, otkriva portal CAPITAL.

euro lab

Kompanija „Euro Lab“ bavi se proizvodnjom sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje te ostalih hemijskih proizvoda. Njihovo uspješno poslovanje i rast broja zaposlenih traje od 2012. godine, ali prije skoro tri godine za njih počinje agonija zbog zakonskih i drugih propisa u BiH, njihove nepreciznosti i različitog tumačenja u UIO.

Nedorečenost državnih Zakona o akcizama i Zakona o carinskoj tarifi, neusaglašenost propisa između RS i FBiH, te nedjelovanje institucija vlasti da to promijene, i pored svih apela privredne zajednice, dovelo je do blokade ovog uspješnog preduzeća i nemogućnosti poslovanja.

Opstanak 53 porodice u Srpskoj, čiji članovi rade u „Euro Labu“, ugrožen je jer je UIO toj firmi obračunala naknadno više od četiri miliona maraka dadžbina koje treba da plati, te im blokirala račune i ugrozila poslovanje. Priznajući da ima zakonske mogućnosti da postupi drugačije, UIO je to ipak uradila, iako naplata pomenuta četiri miliona nema efekta po državni budžet, jer se taj novac, po uplati, automatski vraća na račun „Euro Laba“.

Alkohol za konzumaciju ili za proizvodnju?

„Euro Lab“ je uvoznik koncentrata za proizvodnju tečnosti za pranje vjetrobranskog stakla i zaštitu protiv smrzavanja, koji koristi u proizvodnji.

Prilikom kontrole UIO utvrđeno im je da su od početka 2016. do polovine 2018. godine uvozili pomenute koncentrate koje su trošili u proizvodnji. Međutim, prema mišljenju UIO, po Carinskoj tarifi BiH ta roba je pogrešno svrstana u „dodaci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje“ umjesto u „etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine“.

Pojednostavljeno, inspektori UIO su „Euro Labu“, i pored svih dokaza, odbili priznati da je to sredstvo protiv smrzavanja na bazi etilnog alkohola, na koje se ne plaća akciza.

Zbog takvog svrstavanja robe, „Euro Labu“ je naloženo da plati akcizu u iznosu od 15 maraka po litri, kao što se plaća za alkoholna pića, iako je i sama UIO priznala u svom zapisniku da su se koncentrati koristili kao repromaterijal u prozvodnji sredstava za čišćenje vjetrobranskih stakala.

Ukupna obaveza koju je UIO naknadno obračunala „Euro labu“ iznosi 3,15 miliona KM koje treba da plate na ime akcize i oko 535 hiljada razlike PDV-a. Nakon izvršene uplate, firma ima pravo na povrat svih navedenih dadžbina.

Dugo preduzeće, drugo mišljenje UIO

Koncentrat za vjetrobranska stakla provjeravan je od strane UIO i u firmi „Belif“ Tešanj koja ga takođe uvozi kao i „Euro Lab“, ali je u tom slučaju sve bilo drugačije.

Grupa za kontrolu u UIO, ne znajući kako da se odnosi prilikom svrstavanja robe, zatražila je stručnu pomoć Grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe Regionalnog centra Tuzla.

Taj Centar rekao je da „nije u mogućnosti dati mišljenje o svrstavanju robe prema Carinskoj tarifi BiH“, dok je druga organizaciona jedinica UIO takvu robu kod „Euro Laba“ odmah svrstala u alkohol i nametnula plaćanje dadžbina.

euro lab

Ovo nisu jedine nelogičnosti i različita praksa u UIO.

U okviru UIO su u dva navrata dali različita mišljenja o istoj stvari, odnosno robu koju „Euro Lab“ uvozi svrstali su u maju 2018. godine u jednu, a u junu iste godine u drugu tarifu.

Zanimljivo je da su u UIO svrstavali robe u različite tarife od slučaja do slučaja kontrole i uzorkovanja.

Dodatni problem je što u BiH nije usvojen Pravilnik o denaturantima i Lista denaturanata, te ne postoji laboratorija koja bi mogla da izvrši neophodne analize i kaže šta je zaista kontrolisana roba, da li alkohol za industrijsku namjenu ili za konzumaciju, ili je pak sredstvo protiv smrzavanja na bazi alkohola.

Upravo zbog nepotpunih zakonskih propisa dolazi do dvoumljenja u UIO prilikom svrstavanja u Carinsku tarifu BiH. Cijenu plaćaju privrednici.

Pored toga, nakon što ova problematika pogađa sve proizvođače iz hemijske industrije, UIO počinje da izdaje obavezujuće informacije o svrstavanju pomenutih roba, koje su takođe kontradiktorne. Tako u decembru 2018. i u maju ove godine, robu „Euro Laba“ svrstava u različite tarife, a za robe za visokim udjelom alkohola, preko 90 odsto.

Vještaci utvrdili suprotno od UIO

Nakon analize više laboratorija u inostranstvu nalaz i stručno mišljenje dao je i vještak hemijsko tehnološke struke Novak Damjanović.

On navodi da se proizvodi koje uvozi „Euro lab“ ne mogu svrstati u alkohole.

UIO nakon niza laboratorijskih nalaza i vještačenja priznala grešku

Tek nakon duže borbe, ispitivanja u laboratorijama i vještačenja Sektor za carine UIO traži od direktora UIO Mire Džakule da obezbijedi stručnu pomoć i pojašnjenje u vezi sa pravilnim svrstavanjem predmetne robe prema Carinskoj tarifi, i ako postoji potreba da zatraži mišljenje neke naučne ili stručne ustanove.

Priznaju iz Regionalnog centra UIO Tuzla da postoje dva različita mišljenja o svrstavanju iste robe, kao i da je od šest korišćenih metoda analize, samo jedna naučno akreditovana.

Navode i da bi po naplati akciza „Euro Lab“ imao pravo na povrat novca i da naplata dadžbina nema finansijski efekat, ali bi mogla imati nesagledive posljedice na poslovanje „Euro Laba“.

Ministartsvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa

Sve to nije bilo dovoljno da UIO promijeni svoju odluku. Na probleme sa kojima je suočen „Euro Lab“ ukazivali su zvaničnim dopisima i drugi uvoznici, Spoljnotrgovinska komora BiH, ali i entitetske privredne komore, potvrdilo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, iako, kako je navelo, nije u stanju ništa da preduzme da se problemi riješe.

„Na više održanih sastanaka smo ukazivali da se problemi rješavaju u okviru nadležne institucije, a to je UIO i Sud BiH. Ovo Ministarstvo nema zakonskih mogućnosti da se uključi u neki od postupaka koji su u toku. Naš generalni stav je da suština problema nije u svrstavanju po Carinskoj tarifi nego primjena Zakona o akcizama“, naveo je pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Željko Peštić.

euro lab

Kao što je vidljivo, Ministarstvo je stava da se trebaju spojiti upravni postupci u kojim se rješava naplata i povrat akciza, s obzirom na krajnje efekte po budžet.

Alen ŠeranićMinistarstvo zdravlja RS: Koncentrat nije za proizvodnju alkoholnih pića

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS su rekli da su sirovine za proizvodnju sredstava za pranje vjetrobranskih stakala upisane u Inventar hemikalija u skladu sa Zakonom o hemikalijama, kao industrijske hemikalije.

„Utvrđeno je da se radi o koncentratima za proizvodnju sredstava za pranje vjetrobranskih stakala koja u svom sastavu sadrže etil-alkohol, koji se smatra akciznim proizvodom, ali i surfaktante i druge pomoćne materije koje se koriste u formulacijama proizvoda za čišćenje, a koje onemogućavaju upotrebu takvog koncentrata u proizvodnji alkoholnih pića ili drugih proizvoda za ljudsku upotrebu!“, objasnili su u Ministarstvu zdravlja.

Dodali su da je i ranije ukazivano na problem obračuna akcize na robe koje se koriste kao sirovine za proizvodnju sredstava za higijenu.

„Neophodno je da se ovaj problem riješi kako bi se privreda rasteretila dodatnih opterećenja koja su od uticaja na poslovanje, ali i na konkurentnost domaćih proizvoda na bazi etil-alkohola na tržištu“, naveo je ministar zdravlja Srpske Alen Šeranić.

Dezinfekciona sredstva

„Euro Lab“ je bila jedna od prvih kompanija koja je, usljed pandemije virusa korona, preorjentisala poslovanje i počela proizvodnju dezinfekcionih sredstava, a što je bilo od značaja s obzirom na to da je spoljnotrgovinsko poslovanje i uvoz bio onemogućen ili spor.

Istakao je da je ovaj problem posebno došao do izražaja u toku vanredne situacije izazvane virusom korona, čije je širenje bilo neophodno suzbiti pojačanom dezinfekcijom i kada su domaći privrednici reorganizovali poslovanje u svrhu obezbjeđenja potrebnih količina sredstava za dezinfekciju.

Šeranić je istakao da je jedan od načina rješaanja ovog problema donošenje propisa o postupku denaturacije etil-alkohola.

„Ovo pitanje je na nivou EU regulisano carinskim propisima, sa kojima je BiH obavezna usklađivati svoje propise“, istakao je Šeranić.

Privredna zajedica pisala Zori Vidović i Miri Džakuli

Spoljnotrgovinska komora BiH i Privredna komora RS su zbog ove problematike uputile inicijativu za izmjenu Zakona o akcizama, čija je sudbina za sada nepoznata.

„Neophodno je izmjeniti Zakon o akcizama i obezbijediti razdvajanje denaturisanog od nedenaturisanog alkohola i ostalih neakciznih roba na bazi alkohola, kao i usvojiti podzakonske akte. Iznenađuje odlučnost UIO da retroaktivno obračuna akcizu, još više jer su nedostaci regulatornog okvira izloženi i u aktu Sektora za carine UIO“, istakao je predsjednik Privredne komore RS Borko Đurić.

Urgenciju da se problem riješi pisao je i Ministarstvu finansija RS i ministru Zori Vidović koja je član Upravnog odbora UIO BiH.

„Ostavili smo Vam dokument potpisan od strane direktora Sektora za carine UIO u kojem on sam konstatuje da BiH nema propise na osnovu kojih bi se konkretni proizvod (uvozna sirovina) pravilno podveo pod Carinsku tarifu, ali bez obzira na to, UIO je izdala osam rješenja koja su konačna i čije izvršenje je započelo. Molim Vas da u skladu sa svojim ovlašćenjima, u najkraćem mogućem roku preduzmete aktivnosti koje bi spriječile prijeteće i vrlo izvjesno gašenje i prestanak rada privrednog društva koje zapošljava više od 50 radnika“, naveo je Đurić u dopisu Vidovićevoj prije oko 20 dana.

Potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković, koji je zbog problema preduzeća iz hemijske industrije više puta pisao UIO, navodi da se nerješavanjem navedene problematike ugrožava postojanje proizvodnih preduzeća.

„Situacija u kojoj se nalazi „Euro Lab“ može se negativno odraziti na većinu proizvođača u ovoj grani industrije“, istakao je Vuković.

euro labZoru Vidović ne zanima što se gase 53 radna mjesta u Srpskoj

Ministrica finansija RS UIO Zora Vidović očito nema vremena ili volje da se bavi problemom koji može da riješi jedino Upravni odbor UIO čiji je ona član ispred Republike Srpske. Veliki značaj ne pridaje ni činjenici da je pred gašenje dovedeno jedno od uspješnih preduzeća u Srpskoj, te što bi 53 radnika mogla da završe na ulici.

Na pitanja CAPITAL-a  šta je u okviru UO UIO urađeno da se problem u kojem se nalaze proizvodna preduzeća riješi, od Vidovićeve nema odgovora.

Tužba Sudu BiH

Zbog nepravde koju trpe u „Euro Labu“ odlučili su da podnesu tužbu Sudu BiH protiv UIO i njenog postupanja.

Pomoćnik direktora u „Euro Labu“ Vladan Paspalj navodi da je sve počelo kontrolom uvoza jednog kontigenta robe, sredstva protiv smrzavanja, kada je UIO utvrdila da je riječ o alkoholu koji podliježe plaćanju akcize, „što nije tačno“.

Na osnovu te kontrole im je ispostavljeno da plate oko pola miliona maraka na ime akciza i PDV-a, ali je onda UIO pokrenula naknadne postupke za još osam deklaracija uvezenih u prethodnom periodu, čije uzorke nije uzela, ali je ipak obračunala dodatnih 3,5 miliona maraka dadžbina „Euro Labu“.

Žalbe kompanije na takvo postupanje UIO već godinu dana čekaju na rješavanje, ali rješenja UIO postaju pravosnažna i pokrenuta je prinudna naplata za dug koji sada sa kamatama premašuje četiri miliona KM.

„Blokirani su nam poslovni računi, došlo je do uzimanja u zalog svih naših vozila, te prikupljaju informacije o ostaloj imovini, nekretninama, vrijednosnim papirima, potraživanjima“, ističe Paspalj.

Dodaje da je šteta prouzrokovana blokadom računa i drugim mjerama UIO nesaglediva i da je dovela u pitanje njihovo poslovanje.

„Ugasili smo proizvodne pogone. Ako nam račun ostane blokiran i u narednih par dana doći će do trajnog otpuštanja 53 radnika, uz neplaćene dugove prema njima, državi, bankama, dobavljačima. Ovo ne zaustavlja samo nas, imamo ugovore o snabdjevanju trgovačkih lanaca našim proizvodima, a snabdjevamo i druge proizvodne firme različitim sirovinama i kojima će biti narušena proizvodnja. Šteta je nenadoknadiva“, kaže Paspalj.

euro labNaglašava da je apsurd blokade utoliko veći jer i po prinudnoj naplati duga, „Euro Lab“ ima pravo na povrat tog novca jer je uvezeni koncetrat koristio kao repromaterijal u proizvodnji.

„Tražili smo od Suda BiH odgađanje izvršenja naplate duga jer to ne donosi nikakvu korist, niti štetu, budžetu UIO. Apsurdno u svemu je to što je UIO više puta konstatovala da mi imamo puno pravo na povrat ukupnog milionskog iznosa i akcize i PDV-a, ali tek nakon što taj iznos uplatimo“, ističe Paspalj.

Nepune tri godine, koliko traju upravni postupci, više puta su se obraćali za pomoć različitim institucijama RS i BiH, u cilju da se nađe riješenje i da ne dođe do trajnog gašenja preduzeća.

„Na kraju ispostavilo da je sve to bilo samo formalno, a ne i suštinski rješavanje problema. Nedostajalo je volje da se uključe sve organizacione jedinice UIO BiH zajedno i da se nađe povoljno zakonsko rješenje“, rekao je Paspalj.

Ono što je najbitnije je da niko od nadležnih u institucijama ne mari što se, zbog njihovog nedjelovanja, gasi jedno zdravo preduzeće.

Sud BiH

„Euro Lab“ je zatražio od Suda BiH odgodu blokade računa do donošenja konačne sudske odluke. Sud je zakonski dužan da se, zbog hitnosti, po takvim zahtjevima izjasni u roku od tri dana. Prošlo je 15 dana od podnošenja, a odluke nema. U Sudu BiH su se oglušili o naše pitanje zašto nisu donijeli odluku i kada se ona može očekivati. Odgovorili su samo u vezi spora koji je pokrenuo „Euro Lab“  protiv UIO, da je on, u njihovoj evidenciji, zakazan za razmatranje za 1. septembar 2020. godine.

„Predmet je novi, tek formiran i biće završen u skladu sa Pravilnikom o vremenskim okvirima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, odnosno u skladu s hronološkim redom“, naveli su iz Suda BiH“, saopšteno je iz Suda BiH.

UIO: Ovaj problem ne postoji samo u BiH, već i u EU

U UIO priznaju postojanje problema, ali se pravdaju da isti postoji i u EU.

U Sektoru za carine, nakon pobrojanih zakonskih rješenja i propisa koji regulišu spornu oblast, priznaju da „u Carinskoj  tarifi BiH, za sada nema napomena niti objašnjenja kojima bi se regulisala oblast denaturacije etanola“.

„Koliko je tarifno razvrstavanja robe kompleksno u predmetnoj oblasti govori i činjenica da je Evropska komisija 4. juna 2020. donijela odluku da suspenduje izdavanje OIT-a (BTI) na najduže 10 mjeseci ili do dana rješavanja pitanja tarifne klasifikacije za koncentrat tečnosti protiv smrzavanja i odmrzavanja vjetrobranskog stakla. Ovakva odluka je donijeta iz razloga što se pojavilo neujednačeno svrstavanje iste ili slične robe na nivou EU“, ističu u UIO.

Dodaju da je navedeni problem prisutan već određeno vrijeme i da su održavani sastanci sa uvoznicima, proizvođačima i Spoljnotrgovinskom komorom, o čemu je upoznat i Upravni odbor UIO.

„U UIO su imenovane radne grupe za zakonodavstvo iz oblasti PDV-a i akciza, koje su sačinile prednacrte zakona o PDV-u i o akcizama. U novim propisima je, između ostalog, sadržana i potpuna i djelimična denaturacija etanola. To će uveliko olakšati, kako prilikom tarifnog razvrstavanja, tako i samo poslovanje preduzećima koja se bave uvozom ove vrste robe i koji predmetnu robu koriste kao repromaterijal“, navedeno je u odgovoru Sektora za carine.

euro lab

Sektor za poreze: Morali smo blokirati račun

U Sektoru za poreze UIO su istakli da firme koje etil-alkohol koriste kao repromaterijal u proizvodnji sredstava za čišćenje i pranje, na koje se ne plaća akciza, imaju pravo na povrat uplaćenog iznosa akcize.

Ističu da postupak prinudne naplate rade po zakonima.

Obzirom da je kod dužnika „Euro Lab“ pokrenut postupak prinudne naplate na osnovu dostavljenih izvještaja o dugu od Odsjeka za carinske poslove u RC Tuzla i RC Banjaluka, i da su rješenja o utvrđivanju obaveze po osnovu carinskih dažbina, na snazi, i izvršna, postupak se mora provesti u skladu sa propisanim pravilima“, odgovor je Sektora za poreze.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

Share Tweet Preporuči

  Tagovi:

  Povezane vijesti

  Komentari

  Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:
  Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu [email protected]

  Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!

  Komentari na članak: Vlast i UIO BiH gase najveće domaće firme za dezinfekciju

  1. ?

   ko drzi ovaj eurolab? novinari su na njegovoj strani

   • Potkivanje

    Kad su snsd-ovci zauzeti kradjom i normalno da,nemaju vremena da se bave zastiitom privrede.

    • Rijaliti

     Zastita privrede? Sta je to?! I to se moze raditi ako si na vlasti?
     Omladino, bjezite iz ove BIH inace cete izgubiti sve ljudske vrijednosti.

   • Vrbas

    Kakva je ovo drzava, nije bitno ko drzi i ciji je Euro Lab, vec su upitna radna mjesta a naravno UIO, sta je njima cilj, ugasiti proizvodnju, gdje mi zivimo ???

   • Re

    Ko si ti da lupetaš? Da li si bar pročitao tekst?

   • Građanin

    Super zakon plati da ti vratim.
    Neki dan sam bio u električnom i platio račun za utrošenu el.en. i prenio im za ovu priču.
    Nebi vjerovali šta se desilo, vratili mi sve uplate unazad 3 godine.
    Extra.

  2. Direkt

   Ovo je odlična reklama za pokretanje biznisa u BiH. Ako je neko i imao dileme da li uložiti novac u BiH ili ne, sada nesumnjivo i on ima da nas zaobilazi kao kugu i ulaže u zemlje u regionu.

  3. Luksuz

   53 radna mjesta???
   Posebno za vrijeme korona virusa.
   Luksuz je zatvoriti tolika radna mjesta.

   • Direkt

    Pod uslovom da je samo jedna firma.

  4. Optimizam

   Uprava za indirektno priznala grešku? Prvi korak je najteži. Hajmo biti optimistični.

   • Direkt

    Obično na priznavanju greške se i zadrže. :)))

  5. UIO BiH

   Uzeo i oteo bih. :)

  6. Selma

   Strašno, ovo se samo kod nas može dešavati. A ispastaju radnici, oni svoje fotelje čvrsto drže.

  7. Don Kihot

   M8nistarstva i komore podržavaju preduzeće i ukazuju na nelogičnosti, ma mora biti netko u UIO da obustavi ovu bruku.

   • Obavezno

    Svako ko ima mogucnost da nadje rjesenje, ima i obavezu da ovo sprijeci. Korona virus je valjda sve nas osvijestila sta znaci domaci proizvodjac.
    Domaca proizvodnja se stiti i brani, a ne unistava.

    • Vrbas

     Treba cuvati radna mjesta ali kako, da bi sacuvali radna mjesta treba cuvati domacu proizvodnju, ovo se nije smjelo desiti, UIO treba sto prije naci rjesenje a ne da se ponasa da ih nije briga za radnike, od proizvodnje i oni zive.

  8. snsd

   Ko ti je kriv kad nas nisi finansijski podrzao pred zadnje izbore, mozemo i bez tebe, sta ti mislis da je to slucajno. Ko te yeve. Zivio DODIK

   • Don Kihot

    Manite se politike , bježi suština a ona je jasna” još jedno preduzeće manje”

    • Pdv

     Zaposlenica sam UIO i moram da kažem da je ovo rezultat postavljanja trećerazrednih kadrova na važne funkcije.
     Ograđujem se od poteza “kolega” iz carina!

     • Re PDV

      U svakoj instituciji postoje i čestiti službenici. Na nesreću oni najčešće nisu u prilici da odlučuju.
      Koliko razumijem pročitano, fokus je na greškama sektora za carine. A zna se da “riba smrdi od glave”.

  9. Ima li novosti?

   Da li se javila Zora?

   • Rijaliti

    A neko bi se trebao i javiti? Zanimljivo. Lijepa osobina je biti optimistican.

  10. Bez dileme

   Alkohol za konzumaciju ili za proizvodnju?
   Zar je bitno? Samo ti plati, pa se klati!

   • Direkt

    Samo neka gase. Ugasiće se i oni na kraju. Već su tu negdje, čim ponovo traže zajam, a juče su tvrdili da im ne treba. Računi dolaze na naplatu.

  11. Dokle više

   Apsolutno se slažem sa prethodnim komentarom! Ovo je zemlja apsurda! Šta je poenta cijele ove nebuloze – da se dezinfekciona sredstva i sve što ova firma proizvodi uvozi iz Tešnja (uz dužno poštovanje kompaniji i njihovim radnicima), iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije,…, Moldavije… Evo, odlično – pošto se očekuje novo “talasanje” ovog bajnog virusa (vjerovali mi u to ili ne), granice će sigurno, “predostrožnosti radi”, biti zatvorene i, opet, ćemo biti u svojim kavezima.. Šta ćemo jesti, piti,…, čime ćemo se dezinfikovati,… Zar je to uopšte bitno ovoj vlasteli… Šta su za Zoru Vidović, Miru Džakulu i njima slične, 53 gladna radnika, 53 gladne porodice… Što bi onaj bolesnik, karakterno sličan njima, Staljin rekao – samo statistika! E pa, onda – evo prijedloga-zatvorite sve fabrike u BL ili RS (tu šaku jada koju držite “na respiratorima”), zatvorite sva preduzeća osim, naravno, Prointer-a (neka ima bar nešto/neko da dočeka strane delegacije i medije kada dolaze u posjetu – ko će frizirati st(r)anje u zemlji), svi ćemo na ulicu (jer kredite nećemo imati čime vraćati), pa pasi narode travu i korov… Možda postanemo svjetska senzacija (ljudi – krave), pa privučemo turiste i napunimo budžetsku kasu (obnovimo Zori i “Zorama” odjevne kombinacije)… Možda je ovo i najbolji scenario… Najrealniji je, već, onaj nekadašnji rumunski… Zato, držite se gospodo na vlasti… Možda baš o vašoj sudbini budu određivale te 53 gladne porodice..

  12. Apsurd

   Da li bi neko iz UIO iznio svoj komentar? Da kaže iskreno šta misli o ovome.

   Znate li Vi iz UIO koliko je potrebno energije da se stvore uslovi za proizvodnju, da se nešto proizvede, upakuje, isporuči, izloži na police, privuče potrošača, proda, naplati i pretvori u novac koji pripada radniku. Novac koji ste OTELI, oteli ste od radnika koji su radili. Od onih što predano i pošteno rade. Ko je oteo? Neko iz kancelarije ko “stručno” tumači zakone i tarifu, ko ne zna povezati par članova i izvesti suštinu.
   Šta znači stav da treba da se nešto plati, da bi se vratilo? Zašto da se plaćaju propusti carine? Vi ste udružena organizacija za otimanje. Čast poštenim radnicima iz UIO, pa ću reći razdružena organizacija. Da radite u normalnoj državi neko bi odgovarao za ovo što ste učinili. Jednu državu održava privreda, te i institucije trebaju biti u funkciji iste. Zakon treba da omogući rad, privređivanje a ne uništavanje. Da li ste toliko stručni da ste u svemu i uvijek u pravu? Priznali ste da nije bilo zloupotrebe. Priznali ste da postoji dvojba. Zašto uništiti firmu? Zašto uništiti radna mjesta? Zašto uništiti domaći brend? Znate li šta znači stvoriti i održati brend?

   • Dokle više

    Bravo za komentar!

  13. Zdrav razum

   Ovo je još jedan dokaz ludila vlasti prema domaćoj privredi – proizvođačima. Dilu između tajkuna i pojedinih nosioca vlasti nema kraja! U ovom slučaju, nisu precizni carinski propisi, pa kao da ih je “Euro Lab” donosio, ili platite 4 miliona pa će vam biti vraćeno, a unaprijed znaju da je to nemoguće. Kakva prozirna lakrdija. Pokazaće se da iza svega stoji veliki tajkun u sprezi sa nekim nosiocima vlasti, da bi došao u posjed i bescijenje atraktivne lokacije i objekta što je, do sada, u nekoliko slučajeva i dokazano, a za uzvrat pojedinci iz vlasti će biti nagrađeni. Idu izbori, trebaju pare za glasove, paketići od 20 KM za naivne glasače. Pa zar se narod nije opametio za prozeklih 20 godina! Domaća proizvodja ne treba, ima uvoz “bez carina i akciza”, a štetu državi podijeliti sa tajkunima (već viđeno). Samo naprijed, ali dokle? Sav kriminal mora jednom doći na naplatu.

  14. Aaaaaaaaa

   U državi u kojoj je, šta god neko radio, normalno reći: “Pa od nečega se mora živjeti(*)”, ili “Ma ne krade on/ona puno, to tako mora(*)”, ili “Pa normalno je da se neko ugradi(*), ili “Pa nek plati koliko traže i radiće normalno(*), ovakve stvari ne iznenađuju. Sistem vrijednosti ne postoji, pa ovakvi i slični događaji kada se stave u kontekst dešavanja u RS (BiH) ne iznenađuju. Pošto o svemu odlucuje Veliki Vođa i njemu bliski, imam osjećaj da je dovoljno potražiti neku firmu koja se bavi proizvodnjom sredstava za dezinfekciju blisku Vođi ili nekom bliskom Vođinom podaniku. No, iako vrlo vjerovatno da će eventualno te poslove preuzeti/preuzima neko drugi – ostavimo to po strani i obratimo pažnju na par interesantnih rečenica iz teksta.

   Nadležne institucije priznaju grešku, ali ništa ne čine da problem riješi.
   Zanemarimo problem Euro Lab-a ovdje i posmatrajmo kompletan entitet, ili ako hoćete državu – svede se na isto. U toj entitetu/državi postoje neke institucije. Institucije koje finansiramo MI. Institucije o kojima, bar posredno, odlučujemo MI. Rad tih institucija nam se ne sviđa – nameće se pitanje, da li smo svi mazohisti, ili postoji neki drugi problem zbog kojeg biramo trenutne vladajuće strukture (staviti u kontekst (*)). Kraj ovog čuda od “sistema” mora doći, i što kasnije dođe to će krah biti veći, a oporavak duži.

   Zoru Vidović ne zanima što se gase 53 radna mjesta u Srpskoj.
   Sumnjam da pomenuta ima predstavu šta se za platu 800-1200KM može kupiti i kako se od tolike plate živi, tako da njen doživljaj gubitka posla za 53 radnika vjerovano izgleda ovako: “Ha Bože moj, šta sad, naći će oni eventualno neko drugo radno mjesto, ovo između mogu živjeti od ušteđevine. Pa molim vas, ko danas nema 100-200000 ušteđenih maraka”.

   U UIO priznaju postojanje problema, ali se pravdaju da isti postoji i u EU.
   Vrhunac, nesto što nema veze sa mozgom. Kakve veze ima što problem postoji u EU???
   Da li uvijek svoje greške i nesposobnost moramo pravdati tuđim greškama i nesposobnošću???
   Da, upropastili smo školstvo i više nije ni za šta, ali plemena u kišnim šumama Amazona ga nikad nisu imala…
   Da, sudstvo ne postoji, ali pogledajte Sjevernu Koreju…
   Da, imamo problem sa korona virusom, ali ima ga i Amerika…
   Da, država je u rukama par porodica, ali i Italija ima problem sa Sicilijom…
   Da, trenutni vlastodršci na čelu sa Velikim Vođom pokradoše Boga oca, ali pogledajste sta radi Gurbanguly Berdimuhamedow…
   Kako bilo koja od 5 (6) rečenica iznad rješava problem kod nas i na kraju zašto ne bismo bili pioniri u rješavanju nekog problema???

   Na kraju, pod pretpostavkom da je istina sve što je napisano bilo bi normalno da Euro Lab izađe kao pobjednik. Eh sada, ako se to desi, vjerovatno će Euro Lab moći da tuži ovaj Freak show od države i sud će vjerovatno donijeti odluku u korist Euro Lab-a (što je i normalno). Nakon te presude odštetu Euro Lab-u i troškove suda – pogodite ko plaća – ne Zora Vidović i Mira Džakula, već opet MI, isti oni koji plaćaju Zoru Vidović, Miru Džakulu i ostale da se, u nedostatku boljeg izraza, zajebavaju sa svima nama. Ko je onda odgovoran za rasipanje ne državnog već NAŠEG novca, i da li će iko ikad od ovih, opet u nedostatku boljeg izraza, MAJMUNA na vlasti (uz izvinjenje za uvredu svim vrstama majmuna) odgovarati.

   Iskreno se nadam da će odgovorni za ovaj, a i za sve ostalo postupke u kojima je sve na ovim prostorima obesmišljeno i kriminalizovano odgovorati lično i da će, Bože zdravlja, vući bukagije na robiji.

   Do tada vidimo se u Njemačkoj/Austriji/Hrvatskoj/Sloveniji/Albaniji/Švedskoj/Danskoj/Finskoj…

   • Vrbas

    Svaka cast, u potpunosti se slazem sa vasim komentarom.

   • Bravo

    Sve rečeno.

  15. Don Kihot

   Zanimljivo da ova bruka koja je opisana u tekstu
   nije objavljena u “19:30”.Slažem se sa vašim komentarom.

  16. Od danas bivši radnik

   Epilog ove nepravde jeste da je Euro Lab bio prisiljen da uruči otkaze radnicima proizvodnje… Nažalost, umjesto na radno mjesto idemo na Zavod za zapošljavanje. :(

   • Sramota

    Ovo je bruka i sramota. Nema rijeci kojima bi se dovoljno mogao docarati ovaj uzas!

  17. Zločin bez kazne

   Zanima me kako se osjećaju odgovorni za ovaj ishod. Da li se mogu pogledati u ogledalo? Da li osjećaju stid? Da li ih muči savjest?

   Zanima me i kako sa osjeća običan čovjek, nad kojim je još jednom učinjen zločin bez kazne.

  18. Hipnotisana gomila

   Od previše konzumiranja praznih političkih priča i obećanja o prosperitetu, više ni ne znam kako da doživim da je ugašen jedan domaći proizvođač. Da li to uopšte treba da mi bude važno? Šta to znači? Čekamo da nam mudre glave vlasti kažu svoje mišljenje, ali oni ne pričaju o ovim temama. Hm… ma onda na ovo ne vrijedi trošiti energiju.

  19. Privrednici, probudite se

   Ovo je sudbina svih preduzeća u ovoj zemlji. Pitanje je samo dana kada nećete ispuniti nečija “očekivanja”.
   Danas Euro Lab, sutra možda Vaša firma i Vaše radno mjesto.

  20. Don Kihot

   Postoji određeni broj ljudi koji znaju kako carina oštri zube tamo gdje nije potrebno, samo sebi skaču u stomak.Nepoštuju procedure i siluju postupk.Rezultat je neodrživo rješenje i šteta koju treba platiti obveznik.Ovo je sramota za državu..

   • Vrbas

    Sramota jeste ali oni ne znaju za sramotu, da znaju ne bi unistavali domace proizvodace, briga njh…..strasno.

    • Srna

     Treba se boriti, ne treba dozvoliti “njima” da rade ovo sto rade. Nicija nije do zore……

  21. Srna

   Treba se boriti, ne treba dozvoliti “njima” da rade ovo sto rade. Nicija nije do zore……

  22. Nada

   Nadam se da bar neko iz vlasti (entitetskog ili državnog nivoa) čita komentare građana koji im poručuju šta misle o političkom, poslovnom i socijalnom ambijentu u kojem žive. Takođe se nadam da pročitano razumiju, a potom da će reagovati.
   Ako ne budemo tražili i APELOVALI na vlast da nešto poduzme, putem Euro Laba će poći i druge firme.

  23. Don Kihot

   Tko stoji iza ovog zločina?Dogovorite se!

   • Zna se

    Carina! Banja Luka!

   • Ines

    Mnogi stoje zato cute.

    • Rijaliti

     Tako je, Ines. Svi su uvezani i cuvaju ledja i stolice jedni drugima. Vjerovatno i za takvu udruzenost imaju propise i pravila koja se moraju izvrsiti.

  24. Don Kihot

   Pali prihodi od PDV-a 9,6%, takva izgubljena dobit tjera budžet u bankrot.
   Mozda da isplatite iz bužeta pa će vam se vratiti.

  25. Privreda

   Svjedoci smo da je privreda RS u jako lošem stanju, a posebno nakon korona virusa.
   Moram da priznam da mi nije najjasnije zašto može doći do gašenja ove firme, koja je solidno poslovala. Sada nam je važno svako radno mjesto i svaki prihod koji može doći kroz domaću proizvodnju.

   • Don Kihot

    Treba pitati šefa carina Dragičevića!

    • Don Kihot

     Predlažem da zbog nejasnih propisa svake sedmice uništimo jedno preduzeđe.

     • Privreda

      Tako je. Brzo ćemo se riješiti privrede i onda možemo uživati u blagodetima državne pomoći.
      A ovako smo stalno pod pritiskom nekih zahtjeva, nekih radnika. 😉

  26. Privreda

   Carina je još jednom pokazala svoju moć.
   Ovdje su zakazale sve institucije koje se nisu aktivnije uključile. U pitanju je šira slika i javni interes građana ove zemlje.

  27. Direkt

   Ovo je odlična reklama za pokretanje biznisa u BiH. Ako je neko i imao dileme da li uložiti novac u BiH ili ne, sada nesumnjivo i on ima da nas zaobilazi kao kugu i ulaže u zemlje u regionu.

  28. Sramota

   I sad se nase mudre politicke glave rashladjuju u nekim od svojih znojem zaradjenih imanja i razmisljaju: “E sad je vec vrijeme da se ova prasina slegne oko onog preduzeca, pa da lagano krenemo u izbornu kampanju i kupovinu glasova”! Ni prvo, ni zadnje preduzece. Tek smo poceli!

   • Re

    Ozbiljna je stvar u pitanju. Nije realno da se prašina slegne tako jednostavno. Trebalo bi neko da odgovara.

    • Don Kihot

     Vrijeme je da se otvori Pandorina kutija, ne mogu privredna društva biti kolateralna šteta.Neka padne onaj tko treba stvarno da padne

  29. Građanin

   Kakve su ovo igre bez granica plati pa će se vratiti.
   Izmislili ljudima dug, ovo je ni retard nebi prihvatio.
   Ova i ovakve firme vam obezbeđuju budžetske plate , dosta!!!
   Zaigrali se “carinski službenici” pa naišli na nekog tko je spreman sve da objavi i pokaže prstom😂

  30. Sektori UIO

   Sektor za poreze: Morali smo blokirati račun.
   Sektor za carine: Novim propisima će to biti bolje regulisano.

   Hahahahahaha…..Hahahahahaha….. Ma normalno. Sad otimajte, a poslije regulišite.

  31. Marko

   Vjerovatno je neko pogriješio, ovdje je ugled UIO u pitanju.
   Posljedice su preozbiljne.

   • Ispravan potez

    Većina zaposlenih u Upravi za indirektno ni ne razumije frazu “ugled institucije u kojoj su zaposleni”. Ali čovjek koji sigurno ima obavezu da zaštiti ugled UIO i ispravi greške carine jeste direktor Džakula.

    • Građanin

     Kako to da se navode i druga proizvodna preduzeća koja su se obraćala institucijama , a samo ovo nije rješilo problem?
     Postoje li trgovačka preduzeća koja nemaju isti problem sa retroaktivnim kontrolama ?

     • Odgovorite!!!

      Bravo! Sasvim logično pitanje! Šta je sa ostalim proizvođačima i uvoznicima ove sirovine? Molimo od nadležnih u UIO da podijele sa građanima tu informaciju ako su smislili odgovor.

  32. Solskjear

   Meni kao obicnom laiku za rjesavanje carinskih pitanja vise izgleda da je ovu brljotinu uradio ili spediter ili neko ko radi papire u samoj firmi.
   Nagadjam samo ali tarifni broj po kom se uvozi odredjuje visinu carine i ako se materijal izveze vani po normativu se vrijednost vraca nazad nakon povrata pdv.
   U ovom slucaju, opet se ogradjujem ako sam sta pogrijesio jer sam stvarno laik po ovom pitanju, ako je tarifni broj za alkohol koji je uvezen ima vrijednost 10% logicno je da firma plati pa ce se nakon izvoza gotove robe vratiti, ako roba bude prodana intar drzave onda se ne moze vratiti.
   To je moje misljenje samo jer nema ni minimum logike da neko unisti ovako malu firmu bez razloga osim ako nekom lokacija nije zapela za oko, ali to ce se vidjeti za koju godinu

   • Marko

    Promašili ste suštinu, nije u pitanju UNIS.
    Nema veze sa carinom kao dadžbinom, već o potpuno pogrešnom primjenom zakona o akcizama.
    Pa još plati da ti vratim, kao da smo u vrtiću.

  33. Zviždač

   Ljudima namjerno smjestili i ptice na grani znaju, samo su se upetljali u vlastitu mrežu.Prema dokumentima koji su objavljeni neko bi trebao odgovarati za samovolju u carinama i to krivično.

  34. Administracija

   Radnici u UIO “štite državu i zakon”, primjenjujući zakon iz njihovog četvrtastog ugla.
   Kada bi malo promijenili ugao gledanja i rada, shvatili bi od čega “živi država” pa i oni lično. Shvatili bi da je njihova uloga da pomognu privredi jer su u njenoj funkciji, a ne da odmažu.

   Poenta je da onaj ko želi pomoći, traži rješenje. A za to treba biti sposoban i treba imati energije. Zakon koriste kao štit za svoju nesposobnost.
   Prije će dozvoliti da propadne firma nego da ulože napor i nađu rješenje.

   Naš problem je što smo mi obični ljudi dozvolili institucijama da prerastu narod ove zemlje i interes države. Da smo bili solidarni i bunili se na sitne propuste, hobotnica ne bi postala toliko bahata.

  35. Zviždač

   Smjenili smo tarifera i kontrolora, naša uprava je shvatila šta su uradili.Raspetljaće se još!

  36. Ustani odmah

   Tacno je da smo inertan narod i da nam nedostaje empatije. Cuti, gledaj u svoje dvoriste, dok komsiju tuku, dobro je dok tebe niko ne dira. Ali, sjetimo se onolike masovne borbe za smrt djeteta i sta smo dobili… Nestade preko noci.
   Sistem te laze, ne veruj sta ti kaze!

  37. Radnik

   Riješiće se ovo uskoro. Čim prođu godišnji odmori kod nas. U Upravi za indirektno ima i sposobnih radnika. A i direktoru Džakuli je jasno da se radi o domaćem proizvođaču koje nije imalo namjeru za kojekakve nedozvoljene radnje. Da naš direktor Džakula misli drugačije odavno bi ta firma imala žutu traku.
   Jasno je njemu da su naši iz carina pogrešno tarifirali robu. Čuj Evropa ne zna kako da se postavi, a mi znamo. Ako je od toga napravljeno sredstvo za šajbe, idemo dalje. Dajte pustite ljude da rade.

  38. Nemanja

   Da se naježiš.Kad su vidjeli da su ljudi tvrdi, ubacili kao plati da ti se vrati.
   Zakon o carinskoj politici i odluka o primjeni kažu da se ne smije praviti šteta obvezniku.
   Netko se preletio i to dobro.
   Samo naprijed Euro Lab neodustajte ni milimetra, ima nas u UIO koji znamo šta se dešava

  39. Margaret Tačer

   “Neke se bitke moraju voditi više puta da bi se dobile.”

   Euro Lab ne treba odustati zbog svih onih koji nisu imali snage da se bore se vjetrenjačama. Ova borba mora uspjeti.

  40. jozo

   kako da ne citaju i prate te na portalu kako bi ti utvrdili identitet

  41. U doba korone

   Počinje i škola…
   Gasi se firma za proizvodnju sredstava za dezinfekciju.
   Mislim da bi trebalo preispitati slučaj, dok ne bude kasno.

   • Sutra

    Sta cemo kupovati, na rafama nema domacih proizvoda, nema sone kiseline, nema varkine, pogledaje rafe prazne, pustite da ljudi rade pa necemo valjda uvoziti sve i kupovati tude proizvode.

    • Pdv

     Ovakav slučaj je presedan za UIO.
     Šta li će iz ormsra izaći?
     Ovo nije održivo!

    • Export-import

     Cilj i jeste da se sve uvozi. Zato se domaće firme i uništavaju.
     Samo carina zna šta se sve uveze preko granice. I sad zapeli za neku sirovinu. Ma da, baš. Zapeli su iz interesa.

  42. Petar Petrović Njegoš

   Vuk na ovcu svoje pravo ima kao tiranin na slaba čovjeka.
   Ali tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznanju prava, to je ljudska dužnost najsvetija!

  43. Evo rješenja

   Bivši radnici ovog preduzeća, ništa se ne brinite. Predsjednica je rekla da će se pozabaviti privredom samo dok ova korona malo stane. To je plan za narednu godinu, brzo će to, pola godine- godina. Nemojte biti nervozni gladni.

  44. Privreda

   Sudbina ovog preduzeća je test i za privredu i sve domaće proizvođače. Danas oni, sutra mi.

   Potrebno je više solidarnosti proizvođača jedni prema drugima, kao i informisanja od strane medija. Bez medija ne bismo ni znali šta se dešava.

   Pojedinci iz vlasti nas tretiraju kao ovce, koje ne znaju kako se sve kod nas “završava”. Baš me zanima ishod ove priče, da li će se ova firma ugasiti jer nema “kapacitet” da se ovo završi ispravno ili će UIO ipak sama odlučiti ispravno.

   • Zviždač

    Kad se sklone namješteni trećerazredni kadrovi , prodisaće oni koji znaju posao.
    Sujeta je zlo i nije joj mjesto u institucijama.

  45. Bitna je statistika

   U Turbetu (Travnik) otvorena nova fabrika i ponosni su što su u ovo “nevrijeme” uspjeli da zaposle 22 radnika. Cilj je da prošire biznis i zaposle 50 radnika. Svaka čast i želim im uspješno poslovanja.
   Mi već imamo fabriku od 50 radnih mjesta, ali smo je zatvorili u ovo “nevrijeme”. Svaka čast!
   Ali… da nije neko ovdje lud?

   • Obavezno

    Odgovorne obavezno poslati na rad u proizvodni pogon, da vide kako izgleda proizvodnja.
    A onda kad sav posao završe da im neko uništi cjelodnevni rad.
    Možda će onda više cijeniti svoje fotelje.
    Sram vas bilo.
    Nedajte se Euro Lab , samo oštro i na prvu !!!

  46. IRB RS

   Ovom preduzeću treba IRB RS odobriti 500.000,00 grant za odvažnost u borbi, a ne nekim kumovskim preduzećima.

   • Re

    Upravo tako.

  47. Đorđe

   Podrška za Euro Lab, samo u sridu!
   Pustite ljude da rade, stručnjaci na državnim jaslama od čega mislite plate da vam se isplate
   Bravo za Euro Lab …..

  48. Vaga

   Pravda za Euro Lab!
   Pravo za Euro Lab!
   Istina za Euro Lab!
   Opstanak za Euro Lab!

  49. Bilo bi dobro...

   Bilo bi dobro da se uključe svi koji mogu pomoći, pa makar i nakon tri godine.
   A gdje su bili do sada? Da li će ikada i nekome odgovarati za svoju pasivnost?
   Tek kada se nađu u koži ovih radnika, shvatiće da su morali brže reagovati. Radnicima plata treba svaki mjesec.

   • Izabrani

    Budite odgovorni sad i hitno rješite problem, to je vaša obaveza toliko morate!

  50. Banjalučanka

   Euro Lab, pod hitno objavite sve na televiziji!!! Podrška Vašem timu na istrajnosti!

  51. Zdrava pamet

   Na tečnost za šajbu obračunali akcizu.
   Bolesno.
   Ovo je samo potvrda da smo mi kao narod
   svi oboljeli od stokholmskog sindroma.

  52. Logično

   Da će sada tečnost za šajbe koštati 17KM i imati akciznu markicu, a žestoko alkoholno piće će koštati 1KM?
   Tko nas vodi sve je moguće.

  53. Poreski obveznik

   Zahtjevam od UIO hitnu reviziju postupka/postupaka jer kao poreski obveznik nemam sredstava da plaćam odštetu navedenom preduzeću/preduzećima zbog propusta državnih službenika , a znate da se odšteta plaća iz bužeta koji obveznici pune!
   Sud BiH je prepun upravnih predmeta koji padaju.

  54. Drvo

   Nije dobro to što carina brutalno napada proizvodno preduzeće.
   Tri godine razvlače postupak za koji su utvrdili davno da nema štete i da je sve uredno.
   Nešto je drugo u pitanju!
   Unutarnja kontrola je potrebna.

  55. Zivot u izobilju

   Pored ostavljanja gradjana ove Drzave bez posla, sto je van svake pameti, ovo je slika naseg privrednog drustva koje se pretvorilo u politiku, a politicari odavno izgubili dodir sa stvarnjoscu. Oni zive u izobilju na dnevnicama od nekoliko hiljada maraka. Rijesili ovaj slucaj ili ne ili bilo koji drugi, njima ce biti isto – dobro! E zato nam je ovako.

  56. Ranka Misic

   Gdje je sada predsjednica Saveza sindikata RS? Zar 53 radna mjesta nisu ALARM i za njen glas u javnosti?!

  57. Glasačko tijelo

   Svi smo mi Euro Lab!

   • Don Kihot

    Svi smo mi Euro Lab!!!

  58. Bistro

   Bistro vam Euro Lab sve bilo, imate petlju!
   Carina umjesto da štiti domaću proizvodnju ona je ruši.
   Ima mjera za sve u životu, treba hodati uzdignute glave !

   • Piramida

    Na vrhu carine je čovjek koji nije dorastao za taj položaj. Za taj položaj treba neko ko razumije suštinu carinskih propisa.
    Nažalost, imali smo boljih kandidata, ali….

    • Čast

     Vojskovođa se ubije zbog časti, samuraj izvrši harakiri zbog časti, i ostavka je časna!
     Ako imaš čast!

     • Privreda

      Da nam je dočekati da neko da ostavku zbog časti i da prizna grešku.

    • Sramota

     Mnogi od njih u cijelom nizu nisu dorasli svom polozaju, nazalost. Odradjuju posao po automatizmu, ne zanimaju ih desavanja unutar svoje zemlje. Samo ih zanima ima li stolica vise za rodjaka od rodjaka…

    • Sramota

     Mnogi od njih u nizu nisu dorasli svom polozaju, na zalost. Odradjuju posao po automatizmu, ne zanima ih stanje u njihovoj drzavi za koju su odgovorni. Jedino ih zanima stolica vise za rodjaka od rodjaka, jer je njihova sigurna, naravno!

  59. Ante Marković

   “Budi ponosan” Euro Lab jer Vi pravite novu vrijednost.
   S poštovanjem.
   Ante Marković

  60. Pir

   Vjerovatno će uslijediti neka inicijativa od strane Zore V. i Mire Dž. Ne može se sakriti ovakva tragikomedija.
   Ali, da ne bude kasno.
   Možda Euro Lab na kraju “pobjede” izgubi radnike, partnere, tržište, dobit… Da li će neko odgovarati?

  61. Kupac

   Molimo nadležne da što prije otklone nesporazum damaćem proizvođaču pošto nam treba roba iz asortimana Euro Laba .

  62. Marko

   Neljudi koji su ovo uradili Euro Labu nemaju dodira sa stvarnim svijetom.
   Sjeku granu na kojoj sjede!

  63. Papagaj

   Kazu da je mozda ova korona donijela neato i dobro, jer su se potrosaci vise okrenulu domacim proizvodima i td…. Da li ste vi takvim javnim izjavama ironicni ili papagaji, pa ponavljate tri recenice koju su vam pripremili? I jedno i drugo je neoprostivo dok vam se pred ocima ugasilo domace proizvodno preduzece.

   • Kupujmo domaće

    Slogan “Kupujmo domaće” je sad tako ponižen, podrška Euro Labu u iznošenju istine!

    • MLK

     Istina je da zakon ne može da natjera nikoga da me voli. Ali može da mu zabrani da me linčuje, što mislim da nije tako mala stvar. Martin Luther King

  64. Revolt

   Slika i prilika društva u kojem živimo.
   EURO LAB svaka vama čast !

   • Re

    Euro Lab mora opstati. I neko treba odgovarati za nanesenu štetu.
    UIO se prema privredi ponaša kao maćeha.

  65. Zec i kornjača

   Kako su u UIO brzi kada treba blokirati račun (čitaj: staviti firmu u komu), a potpuno usporeni kada treba pronaći rješenjeg.

  66. Sramota

   Sramota za jednu instituciju da dozvoli
   3 godine silovanje upravnog postupka.

  67. Pitanje

   Da li nas mozete informisati o sudbini ove firme i zaposlenih?
   Nadam se da je UIO priznala gresku.
   Hvala.

   • Direktor

    Ma ti strucnjaci ne priznaju greske.. To jedino moze direktor da uradi reviziju i da utvrdi sta se “iza brda valja”. A sve to traje i traje i traje…..

  68. Zbunjen

   I dalje mi je najnejasniji dio kako su samo ovom preduzeći dodijelili smrtnu presudi, a drugima iz iste branše neometano dozvolili rad? Nema jasno definisanih zakona, pa nema ni jasno definisino da se odnose samo na jedno preduzeće. A možda i drugačije, vidjećemo kako kad budemo raspoloženi, pa ćemo tako….

  69. Komentar

   Nisam sudija, ali nešto je trulo u državi Danskoj.
   Ovo nema veze s vezom, zavlačiti jasan predmet tri godine nije normalno jer je potpuno jasno da ovdje apsolutno ništa nije jasno.
   Dali da se divim upornosti Euro Laba ili neradom institucije?