Capital.ba

Budžetski odgovor na COVID


„Budžetski odgovor na COVID“ je projekat koji sprovodi portal CAPITAL s ciljem praćenja rada institucija
u BiH u vrijeme pandemije virusa korona i obavještavanja javnosti o tome.
Serijom tekstova CAPITAL daje odgovor na pitanja kako su budžeti u BiH trošeni u vrijeme pandemije
virusa korona, za šta je najviše novca izdvojeno, da li je trošenje bilo transparentno i zakonito.
Pratimo trošenje budžeta Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH, kao i lokalnih
zajednica i njihovo djelovanje na krizu izazvanu virusom COVID-19, kao i na posljedice koje trpe usljed
pandemije.
U nastavku možete pročitati teme koje smo obradili u okviru ovog projekta: