Capital.ba

Sve veći pesimizam građana Hrvatske

03.10.2012. / 11:28

ZAGREB, Hrvati su pesimisti kada je riječ o ekonomskoj krizi – 73 odsto anketiranih smatra da će recesija trajati bar još dvije godine.

Čak tri četvrtine stanovnika – 75 odsto – vjeruje da su oni i njihove porodice u nekoj mjeri imali ili će tek imati probleme zbog recesije – pokazuju rezultati istraživanja agencije “Prizma CPI” na nacionalno reprezentativnim uzorcima (prema regijama, županijama, veličini naselja, polu, godištu i obrazovanju).

Takođe, 76 odsto ispitanika vjeruje da je moralo ili će tek morati da promijeni cjelokupni način života u odnosu na onaj koji su imali prije kriznog perioda.

Prema anketi, 68 odsto ispitanika troši onoliko koliko zarađuje. Najveći udio u ovoj grupi imaju samci, stariji od 55 godina i oni sa manjim mjesečnim primanjima (oko 2.000 kuna).

U anketi je navedeno da se 17 odsto stanovnika dodatno zadužuje da bi podmirilo sve tekuće finansijske obaveze.

U ovoj grupi najveći udio imaju lica stara od 25 do 54 godine, potom oni nižeg nivoa obrazovanja, te domaćinstva sa pet i više članova, odnosno ona koja imaju dvoje ili troje djece.

Devet odsto stanovnika Hrvatske uspijeva malo ili znatno da poveća svoju ušteđevinu – u prvom redu riječ je o domaćinstvima čiji su prosječni mjesečni prihodi iznad 11.000 kuna.

Postotak pesimista je gotovo jednak u odnosu na 2010. kada je zabilježio skok u poređenju sa 2009. godinom.

S obzirom na to da u toku posljednje dvije godine nije došlo do promjene u percepciji trajanja recesijskog perioda, moglo bi se reći da Hrvati ne vide pozitivne pomake u vidu ekonomskog oporavka. Srna

Share Tweet Preporuči

    Tagovi:

    Povezane vijesti