Capital.ba

Članovi VSTS nisu ni razmatrali prigovore: Tegeltija odlučio sam, Tabaković traži poništavanje odluke

01.08.2019. / 12:55

BANJALUKA, Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, sam je donio odluku da su prigovori Nedeljka Tabakovića, sudije Osnovnog suda u Brčkom i kandidata za predsjednika istog, neosnovani, iako je o njemu trebalo da se izjasni 15 članova VSTS-a, na sjednici koja je održana prije dvije nedjelje.

Tako je nastavljena afera koja prati imenovanje prvog čovjeka brčanskog suda, a o kojoj je eTrafika već pisala u više navrata. Podsjećamo, VSTS je imenovao Jadranka Grčevića za predsjednika Osnovnog suda u Brčkom iako on nije ispunjavao uslove za imenovanje na pomenutu poziciju jer mu je u istoj instituciji zaposlena i supruga, a što je u suprotnosti sa Pravilnikom o radu VSTS (Sadržaj Pravilnika možete pogledati u sljedećem dokumentu: Poslovnik o radu VSTV. Opširnije čitajte u tekstu: VSTS, uz neuvjerljivo obrazloženje, imenovao sudiju koji ne ispunjava uslove.

Istovremeno, ovo imenovanje je sporno i zbog toga jer je iz konkursne procedure, opet suprotno odredbama istog Pravilnika, isključen sudija Nedeljko Tabaković koji je jedini ispunjavao uslove, zbog čega traži da se pomenuta poništi.

Prigovor nije ni došao do članova VSTS

Kako je navedeno u tekstu U najavi nova bruka VSTS: Za predsjednika suda imenuju sudiju koji ne ispunjava uslove!sudija Tabaković je nekoliko dana prije održavanja sjednice VSTS, 17. i 18. jula, a na kojoj je predviđeno imenovanje predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta, pisao VSTS. Naveo je da on ispunjava uslove predviđene Pravilnikom a da drugi kandidat, sudija Grčević, iste ne ispunjava. Pored odgovora Komisije za imenovanje, sudija Tabaković je zaprimio i odgovor koji potpisuje Milan Tegeltija, predsjednik VSTS, a koji je sporan iz više razloga.

Ono što je najvažnije, iako VSTS broji 15 članova, na sjednici održanoj 18. jula, oni uopšte nisu razmatrali prigovore sudije Tabakovića na konkursnu proceduru, već ocjenu osnovanosti tih prigovora daje isključivo jedan čovjek i to Milan Tegeltija.

Tegeltija u svom odgovoru navodi „da je VSTS na sjednici održanoj 18. jula ove godine razmatrao predmetni prigovor“, međutim, kao datum pisanja tog odgovora u zaglavlju stoji datum 16. jul, zbog čega je nemoguće da je VSTS mogao da razmatra prigovore na sjednici koja je održana dva dana kasnije.

Dalje, kada je u pitanju činjenica da je supruga kandidata Jadranka Grčevića zaposlena u Osnovnom sudu Brčko distrikta, što prema Pravilniku o radu VSTS podrazumijeva da isti neće biti pozvan na razgovor bez obzira na broj bodova, Milan Tegeltija navodi da je ”kandidat već sudija tog suda i u slučaju da ne bude izabran za predsjednika suda nastaviće obnašati dužnost sudije Osnovnog suda Brčko distrikta”. Time je isključena mogućnost da je datum u zaglavlju greškom naznačen dva dana ranije.

Jer, ako je zaista tačno da je „VSTS na sjednici održanoj 18. jula razmatralo predmetni prigovor“ i ako je zaista tačno da je Tegeltija ovaj odgovor pisao nakon održane sjednice, onda mu je podatak oko imenovanja sudije Grčevića za predsjednika suda morao biti poznat u vrijeme pisanja, jer je isti imenovan 18. jula (što takođe proizilazi iz izvještaja objavljenog na stranici VSTS). To znači da je u podatke oko imenovanja morao pisati u prošlom, a ne u budućem vremenu, ako je odgovor uopšte pisan nakon donošenja odluke o imenovanju, jer sve navedeno upućuje baš na suprotno.

Takođe, izvještaj sa posljednje sjednice VSTS ne sadrži podatke da se raspravljalo o prigovorima sudije Tabakovića, što je još jedan dokaz da je odluku donio sam Tegeltija. U tom izvještaju navedene su sve aktivnosti VSTS za ta dva dana, pa je između ostalog objavljeno koje je zapisnike, zaključke i Pravilnike VSTS usvojio, koje informacije primio k znanju, koje nacrte i aktivnosti usvojio, kakve odluke donio, itd. Međutim, kada je u pitanju imenovanje predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta ni u jednom dijelu izvještaja se ne navodi da su se prigovori koje je istakao sudija Tabaković našli pred članovima VSTS, niti kakvu je odluku VSTS donio razmatrajući te prigovore. Jer ako su se ti prigovori našli pred VSTS, kao što se to tvrdi u odgovoru Milana Tegeltije onda, onda bi odluka, da li ju je VSTS usvojio, odbio ili odbacio, morala biti poznata i objavljena.

„Jasno se može zaključiti da je odgovor na moje prigovore vezane za konkursnu proceduru pisan prije samog održavanja sjednice ali i da se ti prigovori nisu ni našli pred članovima VSTSkako to Milan Tegeltija navodi u svom odgovorui da ocjenu tih prigovora ne daje VSTS, već samostalno i isključivo jedan čovjek i to Milan Tegeltija“, komentariše za eTrafiku Tabaković.

On ističe da mu je prigovore, nakon što ih je poslao mail-om predsjedniku VSTS (na šta mu je Tegeltija odgovorio dopisom 16. jula), potpredsjednicima VSTS, Ružici Jukić i Jadranki Lokmić-Misirači i Komisiji za imenovanje (na šta mu je Komisija za imenovanje odgovorila mail-om), proslijedio putem pisma VSTS i Sekreterijatu VSTS, tj. Odjeljenju za imenovanja.

„Pored toga, pismo identičnog sadržaja sam putem pisma poslao na adresu VSTS, ali su ta pisma bila adresirana imenom i prezimenom na sudiju Gorana Nezirovića i tužioca Muhmuta Švraku, takođe članove VSTS. Ono što je takođe zabrinjavajuće, iako imam potvrdu da su pisma stigla na adresu VSTS, ista uopšte nisu uručena Neziroviću i tužiocu Švraki“, kaže Tabaković za naš portal.

Podsjećamo, javnost je već bila u prilici da se upozna sa činjenicom da Tegeltija prikriva i uzima isključivo za sebe pisma koja su upućena VSTS-u, o čemu je ranije pisao Žurnal. Naime, jedanaest tužilaca Kantona Sarajevo obavijestilo je VSTV da je tadašnji glavni tužilac tog tužilaštva Dalida Burzić od njih tražila da mijenjaju pravne kvalifikacije određenih krivičnih djela i da ne hapse visoke zvaničnike u predmetu ‘Zadruga’. Umjesto da 11 pritužbi sarajevskih tužilaca proslijedi Kancelariji disciplinskog tužioca i nadležnom tužilaštvu na daljnje postupanje, Tegeltija je propustio da to učini.

Međutim, do sada je nezabilježen slučaj da pisma koja su imenom i prezimenom adresirana na članove VSTS, a koja su poslana na adresu VSTS, ne dospjevaju do istih, što treba da zabrine i same članove VSTS.

Zašto je Tabaković diskvalifikovan?

Kako smo već spomenuli, Nedeljko Tabaković je diskvalifikovan zahvaljujući pogrešnoj primjeni prava i bodovanju rezultata rada za posljednje tri godine. Naime, za pravilno bodovanje rezultata neophodno je primjeniti odredbu člana 56. stav 2 i 3. Pravilnika, a ovo iz razloga što se postupak odabira i imenovanja predsjednika suda sprovodi prema odredbama Pravilnika.

Pravilnik je taj koji propisuje koja ocjena predstavlja ekvivalent broja bodova i bodovanje ocjene rada unutar bodovnih razreda se vrši prema formuli koju propisuje Pravilnik. Odredba člana 56. nosi naziv „bodovanje stručnosti kandidata“, što jasno ukazuje na to da se bodovanje vrši prema Pravilniku i prema formuli koju isti propisuje.

Sa druge strane, Tegeltija u svom odgovoru pokušava predstaviti da se ocjenjivanje vrši prema Kriterijumu za ocjenjivanje rada sudija Osnovnog suda Brčko distrikta, a da se onda ta ocjena ubacuje u formulu koju propisuje Pravilnik. Ovo je apsurdno, ne samo iz razloga što se rangiranje bodova prema tim Kriterijumima ne može uvrstiti u formulu koja je propisana Pravilnikom i što je Pravilnik taj koji propisuje postupak odabira i imenovanja predsjednika suda, već i zbog toga što Kriterijumi za ocjenjivanje rada sudija Osnovnog suda Brčko distrikta, za razliku od Pravilnika, uopšte ne sadrže koja ocjena predstavlja ekvivalent kojem broju bodova (već samo daju opisnu ocjenu). Dakle, Pravilnik je taj koji sadrži koja ocjena predstavlja ekvivalent broja bodova i on se primjenjuje prilikom bodovanja kandidata. Ovo reguliše i sam Pravilnik jer je obim njegove primjene regulisan članom 2. tog Pravilnika (dakle, na sva imenovanja VSTS), a i sam Zakon o VSTS, tačnije član 35. tog Zakona, kako je to gore već navedeno.

Iz obrazca rezultata rada sudije Tabakovića vidljivo je da je 2015. godine ostvario 94 boda, 2016. godine 84 boda i 2017. godine 92 boda, što Tegeltija i ne spori u svom odgovoru. Imajući u vidu da odredba člana 56. stav 2. Pravilnika za: prosječnu ocjenu rada 3,5-3,9 propisuje ekvivalent 78-85 bodova, prosječnu ocjenu rada 4,0-4,4 propisuje ekvivalent 86-93 bodova i prosječnu ocjenu rada 4,5-5,0 propisuje ekvivalent 94-100 bodova, to dalje znači da su ocjene sudije Tabakovića za posljednje tri godine rada: pet, tri i četiri, odnosno da je prosjek četiri, što ga svrstava u bodovni razred čiji je ekvavilent 86-93 boda, a ne da mu je prosjek 3,7 kako to Komisije za imenovanje (putem mail-a), a zatim i Tegeltija tvrdi u svom odgovoru.

“Prosječna ocjena mog rada za prethodne tri godine, kada se uvrsti u formulu na osnovu koje se dobija broj bodova iznosi 86, a taj broj bodova odgovara broju bodova koji je potreban da se kandidat pozove na usmeni razgovor. Pogrešno izračunata ocjena mog rada za posljednje tri godine imala je za posljedicu i pogrešno bodovanje unutar bodovnog razreda kojem pripadam, pa su samim tim i navedene greške imale za posljedicu grubo kršenje odredbe 56. stav 5. Pravilnika kojom je propisano da se na razgovor pozivaju kandidati kojima je po osnovu ocjene rada za poslednje tri godine dodijeljeno najmanje 86 bodova, koje uslove ja svakako ispunjavam, a koje je pogrešno izračunala Komisija za imenovanje i što u svom odgovoru na moj prigovor navodi Tegelija”, rekao je Tabaković.

Zbog toga, on traži da VSTS poništi odluku o imenovanju predsjednika brčanskog suda.

“Tražim da se poništi u skladu sa odredbom člana 44. stav 2. Zakona o VSTS, kojom je propisano da VSTS može ponišiti odluku o imenovanju ako nakon donošenja iste, a prije nego što imenovani sudija ili tužilac preuzme dužnost, dobije podatke koji bi, da su bili poznati u vrijeme imenovanja, predstavljali razlog da VSTS ne donese pomenutu odluku. Tražim da VSTS poništi odluku o imenovanju Jadranka Grčevića za predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta iz gore citiranih i u svom dopisu obrazloženih razloga i da mene, kao jednog od kandidata koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom, VSTS pozove na razgovor. Jer, očigledno je da VSTS-u, odnosno Komisiji za imenovanja nije bilo poznato da u skladu sa odredbom 56. stav 5. Pravilnika imam dovoljno bodova da budem pozvan na razgovor“, navodi Tabaković.

On za naš portal dodaje da se na predmetni konkurs prijavio u skladu sa članom 35. Pravilnika i da je njegova prijava analognom primjenom člana 36. Pravilnika potpuna, uredna i blagovremena jer je VSTS nije odbacio i da mu je VSTS trebao dodijeliti broj bodova koji odgovara stvarnom stanju njegovom radu, a ne zakidati ga.

Ne mogu ja trpiti posljedice grešaka i lošeg računanja rezultata svog rada od strane onih koji su za to odgovorni u VSTS“, naglašava Tabaković.

U prilogu ovog teksta stoji i prigovor koji je sudija Tabaković 30. jula uputio mail-om VSTS i svim njegovim članovima, kao i svim sudijama u BiH, navodeći ovu konkursnu proceduru kao još jednu u nizu afera aktuelnog saziva VSTS, čime se još više narušava ionako već poljuljano povjerenje u VSTS i među samim sudijama. O svemu navedenom, obavještena je i Evropska komisija kao tijelo na osnovu čijih su preporuka usvojene odredbe važećeg Pravilnika, koje su upravo grubo prekršene prilikom sprovođenja ovog konkursa, kao i druge za pravosuđe u BiH relevantne organizacije i ambasade država koje finansiraju projekte VSTS.

Prigovor VSTS sudije Nedeljka Tabakovica

eTrafika.net

Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)

Share Tweet Preporuči

  Tagovi:

  Povezane vijesti

  Komentari

  Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:
  Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu [email protected]

  Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!