ENERGETIKArs.com Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj - CAPITAL.BA

Pune penzije za mart

Objavljeno u INTERVJU

BANJALUKA, Martovska penzija u Republici Srpskoj biće isplaćena po koeficijentu jedan, za što će Fond PIO i Vlada RS da obezbijede oko 61 milion maraka bruto sredstava, najavio je u intervjuu za “Fokus” direktor Fonda PIO, Zoran Mastilo.
On dodaje da se na račun Fonda, po osnovu doprinosa, dnevno slije više od dva miliona maraka. Ukoliko se naplata doprinosa bude odvijala sadašnjom dinamikom, moguća je isplata penzija po koeficijentu većem od jedan, kaže Mastilo.
Šta je najviše uticalo na porast sredstava na računu Fonda PIO?
 Najviše je doprinijela Vlada Republike Srpske finansijskom disciplinom i ostalim aktivnostima. Zatim, pomogli su dobra organizacija i funkcionisanje Fonda PIO, te Inspektorat i Poreska uprava RS koji su, kada je u pitanju uplata doprinosa, pojačali aktivnosti na terenu. To sve je rezultiralo finansijskim efektima za budžet RS ali i za budžet Fonda PIO.
 Koliko novca Vlada RS izdvaja za isplatu penzija?
 Vlada trenutno izdvaja 13,3 miliona maraka mjesečno, što je u skladu s budžetom za 2008. godinu. Međutim, to nije dovoljno za isplatu penzija po koeficijentu jedan. Očekujemo od Vlade RS da obezbijedi dodatnih pet miliona maraka mjesečno.
 Kako komentarišete predloženi zakon o rezervnom fondu RS i model upravljanja akcijama u vlasništvu Fonda PIO?
 Smatram da je to dobar zakon, mada smo ga nerado prihvatili, jer Fond PIO ima kapacitete da dobro upravlja svojim portfeljom. Pomenuti zakon predviđa formiranje rezervnog fonda u kojem će se naći sve akcije u vlasništvu Fonda PIO i kojim će upravljati profesionalno društvo za upravljanje. Budući da se radi o vlasništvu Fonda PIO, njime bi trebalo da upravljaju i predstavnici Fonda PIO.
Šta mislite o najnovijim izmjenama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju?
 Posljednje izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju napravile su dobar i kvalitetan pomak, a najviše su se ticale boračke populacije koja ostvaruje pravo na penziju. Došlo je do usklađivanja boračkih penzija što je podržala i Boračka organizacija RS. Zakon je, takođe, uveo pojedinačnu uplatu i dokup staža, kao i još nekoliko kvalitetnih rješenja.
 Šta očekujete u vezi sa žalbom na presudu Kantonalnog suda u Mostaru?
 Činimo sve kako bi 38.000 penzionera ostvarilo svoje pravo na penziju u Federaciji BiH, jer su je tamo i zaradili do 1992. godine. Prošla su tri mjeseca od kako smo uložili žalbu. Uputili smo urgenciju Kantonalnom sudu u Mostaru i očekujemo da će spor sa federalnim Zavodom PIO/MIO bez daljeg odugovlačenja biti riješen pred domaćim pravosuđem. U novom podnesku dostavljena su dva stava iz presude Evropskog suda u Strazburu iz predmeta Duška Karanovića protiv BiH, koji je tražio ostvarenje penzije prema mjestu njenog sticanja. Kao što je poznato, on je tu presudu i dobio.
Kakvi su plan i program rada Fonda PIO za ovu godinu?
 Naš osnovni zadatak je isplata penzija po koeficijentu jedan ili većem od jedan. Zatim, planiramo razvoj informacionih tehnologija u fondu, jačanje kadrovske strukture i dodatno obrazovanje zaposlenih s ciljem boljeg funkcionisanja Fonda PIO.

Komentari |


Komentari (0)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

(obavezno)

Pravila komentarisanja

Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje, ali sve u granicma pristojnosti, svi bezobrazni i uvredljivi komentari se brišu. Molim da ne dodajete svoje web stranice u sam komentar. Koristite svoje lično ime ili inicijale kako bismo vas bolje upoznali. Vaš prvi komentar biće ručno odobren kako bi spriječili spam, a nakon toga slobodno možete učestvovati. Hvala vam na komentarisanju!

A- A A+