ENERGETIKArs.com Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj - CAPITAL.BA

Pitić: Jačanju dinara doprinose i banke kupovinom zapisa

Objavljeno u FINANSIJE

BEOGRAD, Predsjednik Upravnog odbora Societe Generale banke u Srbiji Goran Pitić ocijenio je da najnovijem jačanju dinara u odnosu na evro doprinose i banke kupovinom državnih zapisa.
“Devizni kurs je odraz stanja ponude i tražnje za devizama i na njega utiču priliv kapitala u zemlju, dokapitalizacije, promjene regulative Narodne banke Srbije, dospjeće obaveza privrede, ali i kupovina državnih hartija od vrijednosti”, rekao je Pitić.
“Kupovini državnih zapisa, kako u dinarima tako i u evrima, banka pribjegava samo u situacijama kad je potrebno privremeno plasirati viškove likvidnih sredstava. Dobro je da postoji lepeza različitih rokova, mogućnost plasiranja u evrima i indeksiranim dinarima, a još je važnije što se, mada sporo, trgovinom zapisima razvija i sekundarno tržište državnih hartija od vrijednosti”, ocijenio je Pitić.
Kupovina zapisa, kako je dodao, pored toga što pomaže upravljanju likvidnošću banaka, utiče i na cijenu dinara, pa i cijenu evra na domaćem trzistu, što je važno i za klijente banaka.
“Državne hartije od vrijednosti mogu poslužiti bankama i kao zaloga za kratkoročne pozajmice od Narodne banke Srbije, tako da svaka banka koja mudro upravlja svojim sredstvima zna koliko je važno pravilno rasporediti sva sredstva kako bi se pored profitabilnosti osigurala i njihova sigurnost”, naglasio je Pitić. Beta

Komentari |


Komentari (0)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

(obavezno)

Pravila komentarisanja

Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje, ali sve u granicma pristojnosti, svi bezobrazni i uvredljivi komentari se brišu. Molim da ne dodajete svoje web stranice u sam komentar. Koristite svoje lično ime ili inicijale kako bismo vas bolje upoznali. Vaš prvi komentar biće ručno odobren kako bi spriječili spam, a nakon toga slobodno možete učestvovati. Hvala vam na komentarisanju!

A- A A+