ENERGETIKArs.com Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj - CAPITAL.BA

NOVI USLOVI ZA ODLAZAK U PENZIJU

Objavljeno u VIJESTI IZ SVIJETA

SKOPLJE, U Makedoniji je stupio na snagu novi zakon o penzionisanju, prema kome će se u penziju odlaziti sa navršene 62 za žene i 64 godine za muškarce.

Načelnik Penzijsko-invalidskog osuguranja Makedonije (PIOM) – Filijale u Skoplju Dejan Đorđeski izjavio je da je uslov za odlazak u penziju minimum 15 godina radnog staža, koji će uticati na visinu primanja, ali staž, kao što je to do sada bio slučaj, neće biti jedina osnova za penzionisanje.

Kao glavni adut promjene uslova za odlazak u penziju Vlada premijera Nikole Gruevskog navodi preporuku Svjetske banke i stav da se makedonsko radno zakonodavstvo mora prilagoditi direktivama EU.

U Makedoniji je do sada u penziju moglo da se ide prema radnom vijeku – 40 godina za muškarce i 35 za žene.

Komentari |


Komentari (0)

Pravila komentarisanja

Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje, ali sve u granicma pristojnosti, svi bezobrazni i uvredljivi komentari se brišu. Molim da ne dodajete svoje web stranice u sam komentar. Koristite svoje lično ime ili inicijale kako bismo vas bolje upoznali. Vaš prvi komentar biće ručno odobren kako bi spriječili spam, a nakon toga slobodno možete učestvovati. Hvala vam na komentarisanju!

A- A A+