ENERGETIKArs.com Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj - CAPITAL.BA

Impressum-Kontakt

CAPITAL.ba

REDAKCIJA:

Grčka 14

Banja Luka  78 000, BiH

tel/fax +387  51 962 946

e-mail:
[email protected]
[email protected]

glavni i odgovorni urednik:

S i n i š a  V u k e l i ć

+387  65 51 55 32

[email protected]

Novinari:

Marina Čigoja

+387 66 806 419

[email protected]

Dragana Eremija

+ 387 65 435 443

Žana Gauk

+ 387 65 638 581

A- A A+