ENERGETIKArs.com Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj - CAPITAL.BA

Apel za usvajanje podzakonskih akata

Objavljeno u PRIVREDA

SARAJEVO,  Spoljnotrgovinska komora BiH apeluje da nadležne institucije hitno usvoje podzakonske akte u vezi sa implementacijom Zakona o carinskoj politici BiH kako bi se privrednicima omogućilo da ostvare pravo koje im je propisano Zakonom. 

Zakon o carinskoj politici BiH rađen je u okviru “Tvining” projekta EU, a akti za njegovo sprovođenje trebalo je da budu doneseni do 29. januara ove godine.

U saopštenju Komore navodi se da ti akti, koje treba da predloži Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, do danas nisu doneseni, čime je onemogućena primjena Zakona o carinskoj politici BiH.

Komora je, kako navode, zaprimila veliki broj zahtjeva privrednika zbog ograničenja koje im nameće nemogućnost primjene Zakona o carinskoj politici BiH.

Nepostojanje akata za sprovođenje ovog zakona privrednicima BiH nametnulo je ogromnu barijeru u poslovanju zbog čega su, osim redovnih postojećih problema koje karakteriše tržište BiH, poput niskog nivoa proizvodnje, loše strukture izvoza, visokih poreza, te nedovoljne podrške razvoju, suočeni sa nemogućom primjenom Zakona o carinskoj politici BiH.

Osim oslobađanja plaćanja carine na uvoz maslina, neke od najvažnijih novina u ovom zakonu su i elektronsko podnošenje carinskih prijava što bi trebalo da ubrza procedure carinjenja robe i umanji troškove postupka, navodi se u saopštenju.

Novim Zakonom o carinskoj politici predviđeno je i uvođenje ovlaštenog privrednog subjekta, a kompanije koje dobiju ovaj status uživaće povjerenje carinskih organa.

Da bi Zakon o carinskoj politici BiH postao operativan u Komori smatraju da je potrebno donijeti Odluku o sprovođenju Zakona o carinskoj politici i Odluku o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobodanje od plaćanja uvoznih dažbina.

Komora je obaviještena da je prednacrt Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina pripremljen i usklađen sa carinskim uredbama EU.

Spoljnotrgovinska komora BiH posebno naglašava neophodnost što skorijeg donošenja navedene Odluke budući da bi Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u značajnom obimu podstakla privrednike da modernizuju svoju opremu i proizvodnju, navodi se, između ostalog, u saopštenju Spoljnotrgovinske komore BiH. Srna

Ključne riječi:  , , , ,

Komentari |


Komentari (0)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

(obavezno)

Pravila komentarisanja

Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje, ali sve u granicma pristojnosti, svi bezobrazni i uvredljivi komentari se brišu. Molim da ne dodajete svoje web stranice u sam komentar. Koristite svoje lično ime ili inicijale kako bismo vas bolje upoznali. Vaš prvi komentar biće ručno odobren kako bi spriječili spam, a nakon toga slobodno možete učestvovati. Hvala vam na komentarisanju!

A- A A+